Aktualności z roku 2022, 2021, 2020

30.12.2022 - Mogą ruszać prace na S7 Załuski - Modlin

Wojewoda Mazowiecki w dniu dzisiejszym (30.12.2022 r.) wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na ok. 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Załuskami a Modlinem. Umożliwia ona rozpoczęcie robót budowlanych w terenie.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/moze-ruszac-budowa-srodkowego-odcinka-s7-pomiedzy-plonskiem-a-czosnowem
19.12.2022 - S7 Odcinek III (Modlin – Czosnów) – Zmiany w organizacji ruchu

Aktualizacja: 20.12.2022 r.

Od 20 do 21.12.2022 r. (wtorek/środa) – prace związane z usuwaniem oznakowania poziomego w obszarze jezdni trasy głównej S7 od węzła Modlin do węzła Błonie (ok. km 326+000 - 331+000). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zamienne zajęcie lewego bądź prawego pasa ruchu w kierunku Warszawy i w stronę Gdańska oraz ograniczenie prędkości do 90 km/h.

21.12.2022 r. (środa) - kontynuowanie prac związanych z wycinką drzew i krzewów w obszarze DK85 (ul. Warszawska, w km 3+700 - 4+100) w obrębie węzła Błonie. Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, miejscowe zawężenie pasa ruchu i zajęcie pobocza oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Prace związane z wykonywaniem przewiązek w pasie rozdziału trasy głównej S7 w rejonie węzła Błonie (ok. km 330+500 - 331+700). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie lewego pasa ruchu w kierunku Gdańska oraz ograniczenie prędkości do 70 km/h.
Postęp robót jest uzależniony od warunków atmosferycznych.
09.12.2022 - S7 Odcinek III (Modlin – Czosnów) – Zmiana w organizacji ruchu

10.12.2022 (sobota) – prace związane z usuwaniem oznakowania poziomego w obszarze jezdni trasy głównej S7 od Zakroczymia do Czosnowa (ok. km 324+900 - 334+000). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zamienne zajęcie lewego bądź prawego pasa ruchu w kierunku Warszawy oraz w kierunku Gdańska.
05.12.2022 - S7 Odcinek I (Siedlin - Załuski) - ZAWIADOMIENIE Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinku I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła).

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 6 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
05.12.2022 - S7 Odcinek III (Modlin – Czosnów) – Powiadomienie o czasowej organizacji ruchu

Poniższe zmiany nie zostały wdrożone.

Aktualizacja: 05.12.2022 r.

Od 7.12.2022 r. – Ruch z trasy głównej w kierunku Warszawy zostanie przeniesiony na tymczasową drogę objazdową, równoległą do S7 na odcinku 1 km przed mostem przez rzekę Wisłę (Zakroczym, w km 326+400 - 327+400) oraz na odcinku 1 km za mostem (Kazuń, w km 328+800 – 329+800). Nastąpi również zawężenie i przesunięcie pasów ruchu jezdni trasy głównej w kierunku Gdańska na odcinku o długości 800 m (Zakroczym, w km 326+600 – 327+400).

Od 7.12.2022 r. - Ruch z trasy głównej w kierunku Gdańska zostanie przeniesiony na tymczasową drogę objazdową, równoległą do S7 na odcinku o długości 2 km, między mostem przez rzekę Wisłę, a Węzłem Błonie (Kazuń Nowy, w km 328+800 – 330+800).

Na każdym z odcinków prędkość jazdy zostanie ograniczona do 50 km/h.

Powyższe zmiany w organizacji ruchu umożliwią prowadzenie robót na ciągu głównym.
Zmiany w organizacji ruchu w dniach 28.11.2022 r. - 02.12.2022 r.

Od poniedziałku do środy (28-30.11.):
- prace związane z porządkowaniem terenu po wycince drzew w miejscowościach: Kazuń Nowy oraz Czosnów (ok. km 331+000 - 333+300). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Gdańska.

Od poniedziałku do piątku (28.11.-2.12.):
- prace związane z wykonaniem nawierzchni w obszarze włączenia drogi gminnej DG25 do trasy głównej S7 w miejscowości Czosnów (ok. km 328+800 – 329+100). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Warszawy.
- prace związane z wykonaniem nawierzchni w obszarze włączenia drogi gminnej DG26_2 do trasy głównej S7 w miejscowości Czosnów (ok. km 329+200 – 329+500). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Gdańska.
- prace związane z ustawianiem tymczasowego oznakowania pionowego pomiędzy miejscowościami Zakroczym i Czosnów (ok. km 326+500 – 330+700). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie lewego pasa ruchu lub pasa awaryjnego w kierunku Warszawy oraz w kierunku Gdańska.

Postęp robót jest uzależniony od warunków atmosferycznych.
Zmiany w organizacji ruchu w dniach 21.11.2022 r. - 25.11.2022 r.

21.11.2022 (poniedziałek)
- prace związane z wykonywaniem przewiązek w pasie rozdziału trasy głównej S7 w miejscowości Zakroczym (ok. km 326+200). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie lewego pasa ruchu w kierunku Gdańska oraz w kierunku Warszawy.

Od 21.11.2022 (poniedziałek) do 24.11.2022 (czwartek)
– prace związane z porządkowaniem terenu po wycince drzew w miejscowości w miejscowości Kazuń Nowy oraz w miejscowości Czosnów (ok. km 331+000 - 333+300). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Gdańska.

Od 21.11.2022 (poniedziałek) do 25.11.2022 (piątek)
– prace związane z usuwaniem tymczasowego oznakowania poziomego od węzła Modlin do miejscowości Czosnów (ok. km 324+900 - 334+300). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie prawego bądź lewego pasa ruchu lub pasa awaryjnego w kierunku Warszawy oraz w kierunku Gdańska.

Od 22.11.2022 (wtorek) do 23.11.2022 (środa)
– prace związane z zabezpieczeniem robót przy obiektach w miejscowości Czosnów (ok. km 333+000 - 334+000), w miejscowości Sady (ok. km 328+000 - 328+500) oraz w miejscowości Zakroczym (ok. km 327+200 - 327+500). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Gdańska.

Od 24.11.2022 (czwartek) do 25.11.2022 (piątek)
– prace związane z zabezpieczeniem robót przy obiektach w miejscowości Czosnów (ok. km 333+000 - 334+000), w miejscowości Sady (ok. km 328+000 - 328+500) oraz w miejscowości Zakroczym (ok. km 327+200 - 327+500). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Warszawy.

Informujemy, iż postęp robót jest uzależniony od warunków atmosferycznych.
17.11.2022 - Nowa lokalizacja biura Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego - ul. Płocka 89H, Płońsk

Od dnia 22 listopada 2022 r. ulega zmianie lokalizacja biura Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. Nowa siedziba mieści się przy ul. Płockiej 89H w Płońsku.
S7 Odcinek III (Modlin – Czosnów) – Zmiany w organizacji ruchu w dniach 14.11.2022 r. - 18.11.2022 r.

Aktualizacja: 17.11.2022 r.

Dnia 14.11.2022 r.
– prace związane z wykonaniem nawierzchni w obszarze włączenia drogi gminnej DG25 do trasy głównej S7 w miejscowości Kazuń Nowy (ul. Fort Ordona, ok. km 330+750 – 331+000). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Warszawy.
- prace związane z wykonaniem nawierzchni w rejonie węzła Błonie (ok. km 330+830 – 330+950). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Gdańska.

Dnia 15.11.2022 r.
- prace związane z wykonaniem nawierzchni w obszarze włączenia drogi gminnej DG26_2 do trasy głównej S7 w miejscowości Czosnów (ok. km 329+200 – 329+500 oraz ok. km 330+400 – 330+650). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Gdańska.

Dnia 16.11.2022 r.
- prace związane z wykonaniem nawierzchni w obszarze włączenia drogi gminnej DG26_2 do trasy głównej S7 w miejscowości Czosnów (ok. km 329+200 – 329+500, ok. km 330+400 – 330+650). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Gdańska.
- prace związane z wykonaniem nawierzchni w obszarze włączenia drogi gminnej DG25 do trasy głównej S7 w miejscowości Czosnów (ok. km 328+800 – 329+100). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Warszawy.

Dnia 17.11.2022 r.
- prace związane z wykonaniem nawierzchni w rejonie węzła Błonie (ok. km 330+830 – 330+950) Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Gdańska.
- prace związane z wykonaniem nawierzchni w rejonie ul. Warszawskiej w miejscowości Czosnów (ok. km 333+400 – 333+900). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Gdańska.
- prace związane z usunięciem fundamentów bramownic w miejscowości Zakroczym (w km 327+035 oraz ok. km 326+850 – 327+100). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Gdańska oraz zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Warszawy.
- prace związane z usunięciem fundamentów bramownic w miejscowości Kazuń Nowy (w km 332+015 oraz ok. km 331+850 – 332+100). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Gdańska oraz zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Warszawy.

Dnia 18.11.2022 r.
- prace związane z wykonaniem nawierzchni w rejonie ul. Warszawskiej w miejscowości Czosnów (ok. km 333+400 – 333+900).
Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Gdańska.
- prace związane z usunięciem fundamentów bramownic w miejscowości Zakroczym (w km 327+035 oraz ok. km 326+850 – 327+100). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Warszawy.
- prace związane z usunięciem fundamentów bramownic w miejscowości Kazuń Nowy (w km 332+015 oraz ok. km 331+850 – 332+100). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Warszawy.
- likwidacja oznakowania tymczasowego budowy przewiązki w pasie rozdziału w obszarze trasy głównej S7 w miejscowości Zakroczym (w km 326+200). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie lewego pasa ruchu w kierunku Gdańska oraz w kierunku Warszawy.
- prace związane z wykonywaniem przewiązek w pasie rozdziału trasy głównej S7 w rejonie węzła Błonie (ok. km 330+700 – 330+950). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie lewego pasa ruchu w kierunku Warszawy.
- prace związane z wykonywaniem przewiązek w pasie rozdziału trasy głównej S7 w rejonie węzła Modlin (ok. km 324+900 – 325+000). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie lewego pasa ruchu w kierunku Gdańska do godz. 12:00.

Ponadto, kontynuowane są prace związane z wycinką drzew i krzewów.
Informujemy, iż postęp robót jest uzależniony od warunków atmosferycznych.
08.11.2022 – S7 Odcinek III (Modlin – Czosnów) – Powiadomienie o czasowej organizacji ruchu

Dnia 09.11.2022 r.
– prace związane z wykonaniem nawierzchni w obszarze włączenia drogi gminnej DG26_2 do trasy głównej w miejscowości Kazuń Nowy (w km 330+150 – 330+300 oraz w km 329+200 – 329+400). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Gdańska.
- prace związane z poszerzeniem pasa ruchu wraz z wykonaniem połączenia z ul. Warszawską w obszarze ul. Warszawskiej w miejscowości Czosnów (w km 333+300 – 333+800). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Gdańska.

Dnia 10.11.2022 r.
- prace związane z wykonywaniem przewiązek w pasie rozdziału trasy głównej S7 w miejscowości Kazuń Nowy (w km 330+150 – 330+900). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie lewego pasa ruchu w kierunku Warszawy.
- likwidacja oznakowania tymczasowego budowy przewiązki w pasie rozdziału trasy głównej S7 w miejscowości Zakroczym (w km 326+200 – 326+400). Czasowa organizacja ruchu zakłada, w rejonie prowadzenia prac, zajęcie pasa lewego w kierunku Warszawy oraz w kierunku Gdańska.
07.11.2022 – S7 Odcinek III (Modlin – Czosnów) – kontynuacja robót przygotowawczych

We wtorek, 8 listopada 2022 r. w rejonie węzła Modlin (w km od 324+850 do 324+950 oraz w km od 325+550 do 325+650) planowane są prace związane z wykonywaniem przewiązek w pasie rozdziału.
Czasowa organizacja ruchu zakłada miejscowe zawężenia jezdni do 1 pasa ruchu w rejonie prowadzonych prac oraz ograniczenie prędkości do 70km/h.
04.11.2022 – S7 Odcinek III (Modlin – Czosnów) – kontynuacja robót przygotowawczych

Aktualizacja: prace odwołane z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

W sobotę, 5 listopada 2022 r. w godzinach 6:30 – 16:30 w rejonie węzła Modlin (w km od 324+850 do 324+950 oraz w km od 325+550 do 325+650) planowane są prace związane z wykonywaniem przewiązek w pasie rozdziału.
Czasowa organizacja ruchu zakłada miejscowe zawężenia jezdni do 1 pasa ruchu w rejonie prowadzonych prac oraz ograniczenie prędkości do 70km/h.
07.10.2022 – S7 Odcinek III (Modlin – Czosnów) – kontynuacja robót przygotowawczych

W związku z wykonywaniem robót przygotowawczych w przyszłym tygodniu planowane jest:
- 11.10.2022 r. – likwidacja oznakowania tymczasowego budowy przewiązki w pasie rozdziału w obszarze trasy głównej S7 (Czosnów) ok. km 328+900 oraz 329+300.
- 12.10.2022 r. – rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem oznakowania na trasie głównej S7 w zakresie przewiązek w pasie rozdziału w km 329+700 oraz 333+650.
- Czasowa organizacja ruchu zakłada miejscowe zawężenia jezdni do 1 pasa ruchu w rejonie prowadzonych prac na odc. około 300m oraz ograniczenie prędkości do 70km/h.
- Ponadto, kontynuowane są prace związane z wycinką drzew i krzewów.
05.10.2022 – S7 Odcinek I (Siedlin - Załuski) Zamknięcie skrzyżowania w miejscowości Szczytno

Od 7.10.2022 r. zamknięte zostanie skrzyżowanie DK7 w miejscowości Szczytno. Oznacza to, że nie będzie możliwości wjazdu i zjazdu na trasę główną. Objazd, a tym samym dojazd do Szczytna odbywać się będzie drogami lokalnymi. Ruch na DK7 w obu kierunkach będzie się odbywał bez utrudnień.
Zmiana w organizacji ruchu związana jest z rozbudową DK7. Docelowo w Szczytnikach nie będzie już skrzyżowania w poziomie terenu. Droga lokalna będzie poprowadzona tunelem pod trasą S7.
Zakończenie prac w ramach czasowej organizacji ruchu przewidywane jest do końca listopada 2022 r.
23.09.2022 – S7 Odcinek III (Modlin – Czosnów) – kontynuacja robót przygotowawczych

W związku z wykonywaniem robót przygotowawczych w najbliższych dniach planowane jest:

26-30.09.2022 r. - kontynuowanie prac związanych z wycinką drzew i krzewów w obszarze trasy głównej S7 (Kazuń Nowy, Czosnów) ok. km 330+800 – km 334+600 z zajęciem pasa awaryjnego oraz prawego pasa ruchu oraz w obszarze DK 85 (ul. Warszawska) w obrębie węzła Błonie.
- likwidacja oznakowania tymczasowego budowy przewiązki w pasie rozdziału w obszarze trasy głównej S7 (Modlin) ok. km 325+000, rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem oznakowania na drodze S7 w zakresie przewiązek w pasie rozdziału (Zakroczym) ok. km 326+350.
- likwidacja oznakowania tymczasowego budowy przewiązki w pasie rozdziału w obszarze trasy głównej S7 (Czosnów) ok. km 328+300.

29.09.2022 r. - rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem oznakowania na drodze S7 w zakresie przewiązek w pasie rozdziału, (Czosnów) km 329+300, rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem oznakowania na drodze S7 w zakresie przewiązek w pasie rozdziału (Czosnów) w km 330+800.

Czasowa organizacja ruchu zakłada miejscowe zawężenia jezdni do 1 pasa ruchu w rejonie prowadzonych prac na odc. około 300m oraz ograniczenie prędkości do 70km/h.
21.09.2022 – S7 Odcinek III (Modlin – Czosnów) – kontynuacja robót przygotowawczych

W związku z wykonywaniem robót przygotowawczych w najbliższych dniach planowane jest:

21.09.2022 r. - rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem oznakowania na drodze S7 w zakresie budowy przewiązek w pasie rozdziału (budowa przejazdu tymczasowego z jezdni lewej na prawą) przed węzłem Modlin km ok. 325+700 oraz za węzłem Modlin km ok. 326+300 – obie jezdnie w kierunku Warszawy i Płońska.

22.09.2022 r. - rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem oznakowania przebudowy skrzyżowania na drodze DK85, ul. Warszawska w obrębie węzła Błonie – utrudnienia na jezdni lewej w kierunku Płońska (zjazd w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego).

23.09.2022 r. - likwidacja oznakowania tymczasowego budowy przewiązki przed węzłem Modlin (ok. km 324+900) – obie jezdnie w kierunku Warszawy i Płońska.

26.09.2022 r. - likwidacja oznakowania tymczasowego budowy przewiązki w pasie rozdziału od strony jezdni prawej, bezpośrednio przed mostem przez rzekę Wisłę w Modlinie w kierunku Warszawy (ok. km 327+400).

Czasowa organizacja ruchu zakłada zawężenie jezdni do 1 pasa ruchu w rejonie prowadzonych prac na odc. do 300m i ograniczenie prędkości do 70km/h.

Ponadto, kontynuowane są prace związane z wycinką drzew i krzewów.
19.09.2022 – S7 Odcinek I (Siedlin - Załuski) – Utrudnienia w ruchu

Dzisiaj (19.09.2022 r.) od godz. 18:00 zamknięty zostanie prawy pas ruchu DK7 w rejonie miejscowości Szczytniki na odcinku około 100 m na jezdni w kierunku Warszawy. Wykonawca będzie remontował uszkodzoną nawierzchnię. Planowany termin zakończenia prac to czwartek (22.09.2022 r.) w godzinach porannych.
07.09.2022 – Odcinek III – Przekazanie placu budowy

W dniu 7 września 2022 o godzinie 9:00 w Biurze Wykonawcy Budimex SA w Czosnowie miało miejsce podpisanie protokołu przekazania placu budowy Odcinka III. Oprócz przedstawicieli Wykonawcy obecni byli Kierownik Projektu z ramienia Zamawiającego (GDDKiA) oraz Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent Odcinka III razem z przedstawicielami poszczególnych branż ze strony Nadzoru (Ayesa Polska).
07.09.2022 – S7 Modlin – Czosnów: rozpoczynamy roboty przygotowawcze

7 września 2022 r. rozpoczynają się roboty przygotowawcze związane z budową S7 Modlin – Czosnów. To pierwszy etap prac. W tym tygodniu realizowane będą wycinki drzew na drogach równoległych do DK7/S7, co nie będzie powodowało utrudnień na ciągu głównym.

W następnym tygodniu (od 12 września) zaplanowane zostało wykonanie przewiązek w pasie rozdziału. Realizacja prac będzie wymagała punktowego zwężenia trasy głównej. Roboty rozpoczną się w okolicach węzła Modlin i będą postępować w kierunku Czosnowa. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu DK7/S7 w obu kierunkach. Poszerzane będą również drogi serwisowe i poprzeczne, co będzie się wiązało z utrudnieniami.

Czas przeprowadzania wspomnianych prac wyniesie około 2 miesiące.
22.08.2022 – Odcinek II - ZAWIADOMIENIE Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinku II od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła).

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 23 sierpnia 2022 r. do 22 września 2022 r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
19.08.2022 – Mogą ruszać prace na S7 Modlin - Czosnów

Wojewoda Mazowiecki w dniu dzisiejszym (19.08.2022 r.) wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na ok. 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Modlin i Czosnów. Umożliwia ona rozpoczęcie robót budowlanych w terenie.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/moga-ruszac-prace-na-s7-modlin---czosnow
22.07.2022 – S7 Siedlin – Załuski - rozpoczynamy roboty przygotowawcze

W poniedziałek (25.07) od ok. 8.30 Wykonawca rozpoczyna roboty przygotowawcze związane z budową S7 węzeł Siedlin – węzeł Załuski. To pierwszy etap prac. Roboty główne rozpoczną się po pozyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Szacujemy, że Wojewoda Mazowiecki zakończy postępowanie administracyjne na przełomie III i IV kwartału 2022 r.

Zmiana w organizacji ruchu
W związku z planowanymi pracami zmieni się organizacja ruchu na ok. 13 km jezdni głównej DK7. Wyłączony zostanie lewy pas ruchu i prędkość ograniczona zostanie do 60 km/h. Kierowcy będą mieli do dyspozycji, tak jak dotychczas dwa pasy ruchu w obu kierunkach.
Prace będą także wykonywane na drogach poprzecznych i dojazdowych równoległych do DK7.

W ramach prac poszerzona zostanie jezdnia główna oraz wykonane zostaną przewiązki w pasie rozdziału. Ponadto poszerzone zostaną drogi serwisowe i poprzeczne.
13.05.2022 - Odcinek III

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniu 11 maja 2022 wystosował pismo:

ZAWIADOMIENIE Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

      Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) informuje się, że w tutejszym organie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)” – kilometraż inwestycji: od km 324+898,26 do km 334+636,68. Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający przez pełnomocnika Pana Grzegorza Gzarę. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

      Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 24 maja 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane.

      Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

      Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
09.05.2022 – Wizualizacje – Odcinek I i II

Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacjami obiektów zaprojektowanych na odcinkach od węzła „Siedlin” do węzła „Załuski” oraz od węzła „Załuski” do węzła „Modlin”.

Wizualizacje widoczne są po kliknięciu w obiekt na mapie interaktywne w zakładce MAPA
15.04.2022 – Utrudnienia w ruchu od dnia 20.04.2022 r.

Wykonawca budowy S7 odc. I od węzła Siedlin – do węzła Załuski będzie wykonywał prace polegające na usuwaniu karpin pozostałych po wycince drzew. W tym celu zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na drogach dojazdowych równoległych do Dk7 w km od 300+000 do 312+870,76.
Prace zaplanowane zostały od 20.04.2022 r. (środa) od godziny 8:30.
Przy wykonywaniu prac na drogach dojazdowych będą wprowadzane odcinkowe ograniczenia prędkości, zajęcie pobocza oraz ręczne sterowanie ruchem.
Aktualnie Wykonawca nie planuje wprowadzać zmiany organizacji na DK 7.
17.01.2022 – Nowa lokalizacja biura Inżyniera - Płońsk

Od dnia 17 stycznia ulega zmianie lokalizacja biura Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego z obecnej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 8 na nową, w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 9.
4.01.2022 – Procedura wypłaty odszkodowania i przejmowania nieruchomości przez GDDKiA

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami wypłaty odszkodowania oraz przejęcia nieruchomości dla właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W poniższych plikach znajdują się informacje o terminach, kwotach odszkodowań oraz niezbędnych dokumentach.

Procedura odszkodowawcza - Dokument PDF
Procedura przejmowania nieruchomości – FAQ - Dokument PDF
8.12.2021 – Szczytno: utrudnienia w ruchu w dniach 9-10 grudnia 2021 r. między węzłami Siedlin – Załuski

Wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski będzie przeprowadzał badania podłoża. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 w miejscowości Szczytno, która umożliwi wykonanie sondowania w celu zbadania stanu podłoża pod projektowany nasyp.

Utrudnienia w ruchu:
Prace zaplanowane zostały od 09.12.2021 r. (czwartek) do 10.12.2021 r. (piątek) od godziny 8:30 do godziny 16:00

Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała zmienna organizacja ruchu między w miejscowości Szczytno w km 306+700 – 307+700, co będzie skutkowało wprowadzeniem odcinkowego ograniczenia prędkości:

Przy wykonywaniu prac na poboczu
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu
- zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przy wykonywaniu prac na lewym pasie ruchu
- zajęcie 1 pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.
7.10.2021 r. – Odcinek I – Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Załuski

W czwartek 7 października 2021 roku, o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej w Szczytnie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy Załuski. Spotkanie będzie dotyczyło odcinka S7 Płońsk – Załuski.
5.10.2021 r. – Odcinek I – Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Płońsk

Dnia 5 października 2021 roku, o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej w Siedlinie odbędzie się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy Płońsk graniczącymi z planowanym odcinkiem drogi S7 Płońsk – Załuski.
24.09.2021 - Specjalista ds. kontaktów ze społecznością lokalną

Dla potrzeb kontaktowania się osób z zewnątrz – np. mieszkańców gmin, przez teren których przebiegać będzie planowana trasa S7 Płońsk zachęcamy do kontaktowania się ze Specjalistą ds. kontaktów ze społecznością lokalną i promocji.

Funkcję tą pełni Pani Patrycja Celińska.
Dane teleadresowe dostępne są w zakładce Kontakt.
28.07.2021 r. – Odcinki I, II, III

Inżynier Kontraktu w dniu 28.07.2021 r. opiniował występowanie zjawisk krasowych na odcinku Płońsk-Czosnów.
20.07.2021 r. – Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinku I

Dnia 20 lipca 2021 r. Wykonawca – firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. – złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
19.05.2021 r. - Zmiana numerów telefonów dla poszczególnych odcinków w Biurze Inżyniera Kontraktu

Informujemy, iż w biurze Inżyniera Kontraktu zmodyfikowane zostały numery telefonów dla poszczególnych odcinków.
Szczegóły na naszej stronie w zakładce Kontakt
10.05.2021 r. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinku II

Dnia 10 maja 2021 r. Wykonawca – Mostostal Warszawa S.A. – złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
12.04.2021 r. - Aktualizacja dotycząca informacji z dnia 02.03.2021 r.

Od 12 do 18 kwietnia br. Wykonawca będzie kontynuował badania nawierzchni na węźle Załuski, Ostrzykowizna i drodze powiatowej (Zakroczym – ul. Odpadki). W trakcie prac zwężony będzie pas ruchu i obowiązywać będzie organicznie prędkości.
31.03.2021 r. - Planowane zmiany w organizacji ruchu na DK7 od 07.04.2021 r.

Wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski będzie przeprowadzał badania geotechniczne w pasie dzielącym DK7, zatokach autobusowych i drogach dojazdowych. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7, która umożliwi wykonanie odwiertów geotechnicznych.
Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie warunków geotechnicznych istniejącego terenu, co umożliwi Wykonawcy odpowiednie zaprojektowanie posadowienia dla obiektów drogowych, mostowych oraz zbiorników projektowanej drogi ekspresowej S7 oraz dróg dojazdowych.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 07.04.2021 r. (środa) do 09.04.2020 r. (piątek) od godziny 8:00 do godziny 17:00.

Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała zmienna organizacji ruchu między węzłami Siedlin i Załuski oraz będzie obowiązywało odcinkowo ograniczenie prędkości:

Przy wykonywaniu prac na poboczu:
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu:
- zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przy wykonywaniu prac na lewym pasie ruchu:
- zajęcie 1 pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przypomnijmy
30 września 2020 roku podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę prawie 13-kilometrowego odcinka S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. oraz Aldesa Construcciones S.A. Umowa o wartości 692,5 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.
12.03.2021 r. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinku III

Dnia 12 marca 2021 r. Wykonawca – Budimex S.A. – złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
02.03.2021 r. - Wykonawca S7 Załuski - Modlin przeprowadzi badania nawierzchni

Wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Załuski i Modlin będzie przeprowadzał badania nawierzchni. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 między węzłami Załuski i Modlin, która umożliwi wykonanie odwiertów w istniejącej nawierzchni.
Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie istniejącej konstrukcji, co umożliwi wykonawcy odpowiednie przygotowanie w zakresie technologii i organizacji budowy.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 2.03.2021 r. (wtorek) do 17.03.2021 r. (środa) w godzinach 7:00 - 18:00. Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała następująca czasowa organizacja ruchu:

Przy wykonywaniu prac na poboczu:
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na pasie ruchu drogi krajowej:
- zajęcie jednego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na pasie ruchu drogi ekspresowej:
- zajęcie jednego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Przy wykonywaniu prac na pasie awaryjnym drogi ekspresowej:
- zajęcie pasa awaryjnego (do dyspozycji 2 pasy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Przypomnijmy
9 lipca 2020 roku podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę 12-kilometrowego odcinka S7 pomiędzy węzłami Załuski i Modlin. Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.
24.02.2021 r. - Wznowienie badań nawierzchni pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski i utrudnienia w ruchu

W dniach od 1 do 19 marca 2021 roku wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski będzie przeprowadzał badania nawierzchni.

W celu umożliwienia wykonania odwiertów w istniejącej nawierzchni wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 między węzłami Siedlin i Załuski.

Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie istniejącej konstrukcji, co umożliwi Wykonawcy odpowiednie przygotowanie w zakresie technologii i organizacji budowy.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 01.03.2021 r. (poniedziałek) do 19.03.2021 r. (piątek) od godziny 7:00 do godziny 18:00.
W godzinach przedpołudniowych będą prowadzone prace na kierunku w stronę Gdańska, po południu - w stronę Warszawy.

Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała zmienna organizacja ruchu między węzłami Siedlin i Załuski, co będzie skutkowało wprowadzeniem odcinkowego ograniczenia prędkości:

Przy wykonywaniu prac na poboczu:
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu:
- zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przy wykonywaniu prac w pasie dzielącym:
- zajęcie 1 pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.
10.12.2020 r. - Wykonawca S7 Siedlin – Załuski przeprowadzi badania nawierzchni

Wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski będzie przeprowadzał badania nawierzchni. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 między węzłami Siedlin i Załuski, która umożliwi wykonanie odwiertów w istniejącej nawierzchni.
Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie istniejącej konstrukcji, co umożliwi wykonawcy odpowiednie przygotowanie w zakresie technologii i organizacji budowy.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 28.12.2020 r. (poniedziałek) do 30.12.2020 r. (środa) oraz od 11.01.2021 (poniedziałek) do 29.01.2021 (piątek).
Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała następująca czasowa organizacja ruchu:

Przy wykonywaniu prac na poboczu
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu
- zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przy wykonywaniu prac na lewym pasie ruchu
- zajęcie 1 pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.
10.12.2020 r. - Zmiana organizacji ruchu na DK62 odc. Zakroczym – Nowy Dwór

Od poniedziałku (14.12.2020) nastąpi zmiana organizacji ruchu w ciągu DK62 na odcinku ok. 250 m (od km 187+650 do km 188+400), spowodowana budową tymczasowego zjazdu do zaplecza budowy zlokalizowanego ok. km 187+915 DK62 w kier. Wyszkowa.
Po zakończeniu prac zjazd będzie wykorzystywany przez pojazdy budowy. W związku z tym obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz wyłączenie na odcinku ok. 300 m (od km 187+800 do km 188+100) jednego z dwóch pasów ruchu w kierunku w. Modlin. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Powyższa organizacja ruchu będzie trwała do 30.09.2023 r.
30.09.2020 r. - Umowa na zaprojektowanie i budowę S7 Siedlin - Załuski podpisana

30 września 2020 roku GDDKiA podpisała umowę o wartości 692,5 mln zł na zaprojektowanie i budowę prawie 13-kilometrowego odcinka S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 13 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.
Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe - Poczernin i Przyborowice. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39433/Trzecia-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-Siedlin-Zaluski-podpisana
9.07.2020 r. - Umowa na zaprojektowanie i budowę S7 Płońsk - Czosnów podpisana

W dniu 9 lipca 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji - firmą Mostostal Warszawa S.A. - na zaprojektowanie i budowę drugiego z trzech odcinków S7 od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła).
Umowa o wartości 635 056 154,84 zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z wiosną 2025 r.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38363/Druga-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-Plonsk-Czosnow-podpisana
12.05.2020 r. - Umowa na zaprojektowanie i budowę S7 Płońsk - Czosnów podpisana

W dniu 12 maja 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji - firmą Budimex S.A. - na zaprojektowanie i budowę pierwszego z trzech odcinków S7 od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła).
Umowa o wartości ok. 598,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z końcem 2023 r.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/37569/Pierwsza-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-Plonsk-Czosnow-podpisana