Aktualności z roku 2020

10.12.2020 r. - Wykonawca S7 Siedlin – Załuski przeprowadzi badania nawierzchni

Wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski będzie przeprowadzał badania nawierzchni. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 między węzłami Siedlin i Załuski, która umożliwi wykonanie odwiertów w istniejącej nawierzchni.
Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie istniejącej konstrukcji, co umożliwi wykonawcy odpowiednie przygotowanie w zakresie technologii i organizacji budowy.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 28.12.2020 r. (poniedziałek) do 30.12.2020 r. (środa) oraz od 11.01.2021 (poniedziałek) do 29.01.2021 (piątek).
Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała następująca czasowa organizacja ruchu:

Przy wykonywaniu prac na poboczu
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu
- zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przy wykonywaniu prac na lewym pasie ruchu
- zajęcie 1 pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.
10.12.2020 r. - Zmiana organizacji ruchu na DK62 odc. Zakroczym – Nowy Dwór

Od poniedziałku (14.12.2020) nastąpi zmiana organizacji ruchu w ciągu DK62 na odcinku ok. 250 m (od km 187+650 do km 188+400), spowodowana budową tymczasowego zjazdu do zaplecza budowy zlokalizowanego ok. km 187+915 DK62 w kier. Wyszkowa.
Po zakończeniu prac zjazd będzie wykorzystywany przez pojazdy budowy. W związku z tym obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz wyłączenie na odcinku ok. 300 m (od km 187+800 do km 188+100) jednego z dwóch pasów ruchu w kierunku w. Modlin. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Powyższa organizacja ruchu będzie trwała do 30.09.2023 r.
30.09.2020 r. - Umowa na zaprojektowanie i budowę S7 Siedlin - Załuski podpisana

30 września 2020 roku GDDKiA podpisała umowę o wartości 692,5 mln zł na zaprojektowanie i budowę prawie 13-kilometrowego odcinka S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 13 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.
Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe - Poczernin i Przyborowice. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39433/Trzecia-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-Siedlin-Zaluski-podpisana
9.07.2020 r. - Umowa na zaprojektowanie i budowę S7 Płońsk - Czosnów podpisana

W dniu 9 lipca 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji - firmą Mostostal Warszawa S.A. - na zaprojektowanie i budowę drugiego z trzech odcinków S7 od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła).
Umowa o wartości 635 056 154,84 zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z wiosną 2025 r.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38363/Druga-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-Plonsk-Czosnow-podpisana
12.05.2020 r. - Umowa na zaprojektowanie i budowę S7 Płońsk - Czosnów podpisana

W dniu 12 maja 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji - firmą Budimex S.A. - na zaprojektowanie i budowę pierwszego z trzech odcinków S7 od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła).
Umowa o wartości ok. 598,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z końcem 2023 r.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/37569/Pierwsza-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-Plonsk-Czosnow-podpisana