Galeria - Wybór kategorii

Zdjęcia z poziomu ziemi


Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)

Wrzesień 2023 - ⇅

Obiekt MD-12 Robory palowe
Obiekt WD-13 Betonowanie ciosów podłożyskowych P1
Obiekt WD-13 Betonowanie ciosów podłożyskowych P1
Obiekt WD-16 Konstrukacja Viacon odbiór połączeń śrubowych
Obiekt WD-16 Konstrukacja Viacon odbiór połączeń śrubowych
Obiekt WD-17 Betonowanie fundamentu P1
Obiekt WD-17 Betonowanie fundamentu P1
Obiekt WD-4 Wymiana pod fundament P2
Powietrze 6,2%
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 315+600
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 315+600
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 315+800
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 320+500
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 320+500
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 321+900
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 322+000
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 322+000
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 322+000
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 324+300
Roboty Ziemne trasa na DK 62.2
Roboty Ziemne trasa na DK62.2
Roboty bezwykopowe trasa główna S7 w km 320+900
Roboty ziemne trasa główna S7 w km 320+500
Roboty ziemne trasa główna S7 w km 324+400
Stożek 17,0
Układanie Nawierzchni bitumicznej trasa główna S7 w km 323+500
Zagęszczenie Nawierzchni bitumicznej trasa główna S7 w km 323+300
Zbiornik Retencyjny ZB 14 trasa główna S7 w km 320+400
Zmiana Organizacji ruchu trasa główna S7 w km 314+000
Zmiana Organizacji ruchu trasa główna S7 w km 314+600
Betonowanie podpory WD-15 trasa główna S7 w km 321+800
Betonowanie podpory WD-15 trasa główna S7 w km 321+800
Frezowanie nawierzchni bitumicznej trasa główna S7 w km 315+500
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 315+000
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 315+900
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 316+700
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 317+100
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 318+400
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 318+500
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 319+800
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 319+900
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 320+300
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 320+600
Roboty Ziemne trasa na DK62_2
Roboty Ziemne trasa na DK62_2
Roboty konstrukcyjne obiekt WD-15
Roboty ziemne trasa główna S7 w km 315+600
Roboty ziemne trasa główna S7 w km 315+700
Roboty ziemne trasa główna S7 w km 318+700
Zmiana organizacji ruchu trasa główna S7 w km 314+700
Obiekt MS-10 trasa główna S7 w km 318+700
Obiekt MS-6 trasa główna S7 w km 316+400
Obiekt WD-13 trasa główna S7 w km 318+900
Obiekt WD-4 trasa główna S7 w km 315+800
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 318+400
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 320+200
Zmiana organizacji ruchu trasa główna S7 w km 315+000
Zmiana organizacji ruchu trasa główna S7 w km 315+700
Frezowanie Nawierzchni Bitumicznej trasa główna S7 w km 320+400
Frezowanie nawierzchni bitumicznej trasa główna S7 w km 316+800
Roboty Ziemne trasa głowna S7 w km 316+200
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 313+500
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 316+300
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 316+500
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 318+700
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 319+300
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 320+200
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 320+600
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 320+700
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 321+100
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 324+000
Roboty Ziemne trasa główna S7 w km 324+000
Roboty ziemne trasa główna S7 w km 313+400
Układanie nawierzchni bitumicznej na DK62
Układanie nawierzchni bitumicznej na DK62
Frezowanie nawierzchni bitumicznej 317+200
Obiekt WD-13 przygotowanie do zamknięcia szalunku przed betonowa-niem ścianki zaplecznej P1 (2)
Obiekt WD-13 przygotowanie do zamknięcia szalunku przed betonowa-niem ścianki zaplecznej P1 (3)
Obiekt WD-13 przygotowanie do zamknięcia szalunku przed betonowaniem ścianki zaplecznej P1
Obiekt WD-14 Zasypka P3 (2)
Obiekt WD-14 Zasypka P3 (3)
Obiekt WD-14 Zasypka P3 (4)
Obiekt WD-14 Zasypka P3
Obiekt WD-14 beton poprzecznicy P2 etap 1
Obiekt WD-14 zasypka podpory P1
Obiekt WD-15 zasypka przyczółka i formowanie stożków podpora P3
Obiekt WD-16 Rozładunek konstrukcji obiektu powłokowo-gruntowego
Obiekt WD-17 Stan rozbiórki
Obiekt WD-8 Zasypka przyczółka P1
Roboty Ziemne trasa główna s7 w km 316+300
Roboty ziemne trasa główna S7 w km 317+400
Roboty ziemne trasa główna S7 w km 318+700
Roboty ziemne trasa główna s7 w km 316+700
Roboty ziemne trasa główna s7 w km 321+300
Widok na obiekt WD-14
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅