Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
USŁUGODAWCY
1 Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Prace projektowe
2 OPEGIEKA Sp. z o.o. Prace geodezyjne
3 Geoteko Sp. z o.o. Prace geologiczne, geotechniczne
4 Pracownia Drogowa - Waldemar Cyske Projekt wzmacniania nawierzchni
5 Duors Sp. z o.o. Dostosowanie koncepcji SZR
6 BESSONS Sp. z o.o. Kompleksowy nadzór przyrodniczy
7 Pracownia Archeologiii Terenowej Adam Kostrzoń Nadzór Archeologiczny
8 Polservice Geo Sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Geodezyjna
9 Drog-Tech sp. z o.o. Obsługa Laboratoryjna
10 V2B POLAND Maciej Krajewski Kompleksowa inwentaryzacja wszelkich obiektów budowlanych
11 Bank Spółdzielczy w Płońsku Najem nieruchomości
12 Saferoad Grawil Sp. z o.o. Usługi polegające na kompleksowej organizacji i obsłudze tymczasowej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robót budowlanych
13 Robert Kędzierski Najem nieruchomości
14 Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki Wykonanie badań laboratoryjnych
DOSTAWCY
1 Trzuskawica S.A. Kruszywa łamane 0/31,5
2 InterCraft sp. z o.o. Kruszywa grys amfibolitowy frakcja: 2/5, 4/8, 8/11
3 LAFARGE Kruszywa i Betony sp. z o.o. Dostawa kruszyw
4 STEFANCO sp. z o.o. Dostawa kruszyw
5 Kopalnia Ogorzelec Dostawy kruszywa
PODWYKONAWCY
1 Tree Capital sp. z o.o. Rozbiórka obiektów kubaturowych oraz obiektów inżynierskich
2 KRIS Christian Schmeissner Usunięcie drzew i zakrzewień wraz z usunięciem karpin i utylizacją powstałych materiałów
3 ViaCon Polska sp. z o.o. Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowych powłokowo-gruntowych oraz dostawa stalowych rur typu HelCor
4 Gaz Mazowsze Roboty budowlane polegające na przebudowie kolizji sieci gazowych