Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
USŁUGODAWCY
1 Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Prace projektowe
2 OPEGIEKA Sp. z o.o. Prace geodezyjne
3 Geoteko Sp. z o.o. Prace geologiczne, geotechniczne
4 Pracownia Drogowa - Waldemar Cyske Projekt wzmacniania nawierzchni
5 Duors Sp. z o.o. Dostosowanie koncepcji SZR
6 BESSONS Sp. z o.o. Kompleksowy nadzór przyrodniczy
7 Pracownia Archeologiii Terenowej Adam Kostrzoń Nadzór Archeologiczny
8 Polservice Geo Sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Geodezyjna
9 Drog-Tech sp. z o.o. Obsługa Laboratoryjna
10 V2B POLAND Maciej Krajewski Kompleksowa inwentaryzacja wszelkich obiektów budowlanych
11 Bank Spółdzielczy w Płońsku Najem nieruchomości
12 Saferoad Grawil Sp. z o.o. Usługi polegające na kompleksowej organizacji i obsłudze tymczasowej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robót budowlanych
13 Robert Kędzierski Najem nieruchomości
14 FHU BHP PARTNER Usługi w zakresie funkcji inspektora ds. BHP
15 Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki Wykonanie badań laboratoryjnych
16 Impression Sp. z o.o. Usługa od humusowania terenu placu składowego wraz ze stabilizacją podłoża cementem
17 Grupa GT Ochrona SP. Z O.O. Ochrona obiektów oraz znajdującego się na nim mienia i osób
18 STEFANCO sp. z o.o. Przgotowanie Dzierżawcy do realizacji Inwestycji. Jest wykonawcą realizującym zadanie inwestycyjne
19 Z.U.H. KOPTRANS Usunięcie martwego zwięrzęcia do 25kg wraz z utylizacją, utrzymanie barier stalowych, utrzumanie zieleni, remont ubytków nawierzchni grubości
20 Podkowa SP. Z O.O. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, usługa napraw oświetlenia na drodze
21 USŁUGI BUDOWLANE WŁODARCZYK STANISŁAW Usługa polegająca na oddaniu do użycia maszyn i urządzeń
22 "KARA" Rafał Antosik Wykonanie wskazanych przez usługodawcę drobnych prac na kontrakcie
23 Wegarten Sp. z o.o. Wykonanie nawierzchni przewiązki z mieszanki mineralno-asfaltowej
24 SPEED - TRANS Rafał Golasa Najem maszyn i urządzeń, wraz z obsługą operatorską
25 Krzak Adam Mańk Transport gruzu budowlanego przekruszonego 0/63
26 ABW Superbruk Sp. z o.o. Wytowrzenie i dostarczenie Asortymentu brukarskiego
27 Podlak S.c Małgorzata Podlak, Robert Podlak Trwałe usuwanie oznakowania poziomego grubowarstwowego/cienkowarstwowego
28 Drogpol Sp. z o.o. Trwałe usuwanie oznakowania poziomego grubowarstwowego/cienkowarstwowego
29 MP-BUD Michał Podgórski Najem sprzętu
DOSTAWCY
1 Trzuskawica S.A. Dostawa kruszywa. Wniosek o uwzględnienie ekstraordynaryjnych okoliczności przemawiających za koniecznością korekty wynagrodzenia dla ceny kruszywa określonego w umowie.
2 InterCraft Sp. z o.o. Kruszywa grys amfibolitowy frakcja: 2/5, 4/8, 8/11
3 LAFARGE Kruszywa i Betony Sp. z o.o. Dostawa kruszyw
4 STEFANCO sp. z o.o. Dostawa kruszyw
5 Kopalnia Ogorzelec Dostawy kruszywa
6 PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak Dostawa kruszywa naturalnego
7 FETRA SP. Z O.O. Dostawa kruszywa
8 Brukarstwo i Roboty Budowlane Leszek Stangreciak Koparko-ładowarka
9 PERI Polska Określenie warunków dzierżawy oraz sprzedaż elementów deskowań
10 STEFANCO sp. z o.o. Dostawa mieszanki betonowej
11 Konsorcjum Stali S. A. Dostawa stali zbrojeniowej
12 GRALBET SP.Z O.O. Dostawa belek prefabrykowanych wraz z szalunkami traconymi
13 Krzak Adam Mańk Transport żużlu
14 MAC INVESTMENT Damian Mac Dostawa kruszywa
15 Rodzinna S.C. Narzędzia i materiały budowlane drobne
16 NIKO Sp.k. Sprzedaż geowłókniny Timgeo GR 8K
17 STEFANCO sp. z o.o. Wytworzenie i dostarczenie mieszanki betonowej
18 WARTER POLYMERS Dostawa Geomembrany HDPE GeoEco 1,5 mm
19 ViaCon Polska sp. z o.o. Dostawa rur przepustowych i złączek do rur
20 Taboss Sp. z o.o. Dostawa geokraty BasicNet BNL-440 15 cm
21 Trzuskawica S.A. Dostawa kruszywa do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
22 Budownictwo - W Sp. z o.o., Sp.k. Dostawa materiałów
23 SERWAL Sp. z o.o. Dostawa kruszywa
PODWYKONAWCY
1 Tree Capital Sp. z o.o. Rozbiórka obiektów kubaturowych oraz obiektów inżynierskich
2 KRIS Christian Schmeissner Usunięcie drzew i zakrzewień wraz z usunięciem karpin i utylizacją powstałych materiałów
3 ViaCon Polska Sp. z o.o. Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowych powłokowo-gruntowych oraz dostawa stalowych rur typu HelCor
4 Gaz Mazowsze Roboty budowlane polegające na przebudowie kolizji sieci gazowych
5 MELIOREX Sp. z o.o. Budowa, przebudowa i demontaże sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, oraz sanitarnej
6 Aarsleff Sp. z o.o. Dostawa i wbudowanie pali prefabrykowanych
7 PUH Elektro-Lech Łukasz Grzegorz Misiejuk Kompleksowa rozbiórka, budowa i przebudowa oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz sieci elektroenergetycznych
8 BUDMEX Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie prac ziemnych i towarzyszących przy obiektach mostowych, budowie murów oporowych i części robót żelbetowych
9 Mel-bud S.C. Melioracja i budownictwo wodne Kompleksowa budowa zbiorników retencyjnych i przebudowa rowów melioracyjnych i cieków wodnych
10 TEKAM Sp. z o.o. Kompleksowa budowa przepustów drogowych
11 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH WYSOWA
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Roboty budowlane, kompleksowe wykonanie prac żelbetowych i towarzyszących przy obiektach KP-1, WD-3, WD-4, WD-8, KP-9 z zapewnieniem sprzętu ciężkiego.
12 ALFA BRUK MATEUSZ KOSTKA Roboty budowlane.
13 PRI INŻBUD ANDRZEJ KLAGA SPÓŁKA JAWNA Roboty budowlane, kompleksowe zabezpieczenie wykopów grodzicami stalowymi.
14 MAG-MAR Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie prac żelbetowych i towarzyszących przy obiektach.
15 Marek Dzieciuch Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „MARTEL” Roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie i przebudowie sieci teletechniczych oraz budowie kanału teletechnicznego
16 APM PRO Sp. z o.o. Kompleksowa budowa systemu zarządzania ruchem
17 PROWERK Sp. z o.o. Dostawa i montaż barier ochronnych
18 Bet-Bud Transport Sp. z o.o. Roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe w asortymentach drogowych
19 MELBUD S.C. Melioracja i Budownictwo wodne Kompleksowa likwidacja zbiorników retencyjnych
20 FREZDROG Kazimierz Gaweł,
Barbara Gaweł Sp.j.
Kompleksowe frezowanie nawierzchni bitumicznej, podbudowa betonowa i kruszywowa
21 IRBUD Sp. z o.o. Wykonanie prac przygotowawczych, robót ziemnych oraz wykończeniowych
22 TG Plus Spółka Sp. z o.o. Kompleksowa budowa rur osłonowych dla rurociągów naftowych sieci PERN
23 TEKAM Sp. Z o.o. Kompleksowa Budowa Drenaży Drogowych