Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
USŁUGODAWCY
1 Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Prace projektowe
2 OPEGIEKA Sp. z o.o. Prace geodezyjne
3 Geoteko Sp. z o.o. Prace geologiczne, geotechniczne
4 Pracownia Drogowa - Waldemar Cyske Projekt wzmacniania nawierzchni
5 Duors Sp. z o.o. Dostosowanie koncepcji SZR
6 BESSONS Sp. z o.o. Kompleksowy nadzór przyrodniczy
7 Pracownia Archeologiii Terenowej Adam Kostrzoń Nadzór Archeologiczny
8 Polservice Geo Sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Geodezyjna
9 Drog-Tech sp. z o.o. Obsługa Laboratoryjna
10 V2B POLAND Maciej Krajewski Kompleksowa inwentaryzacja wszelkich obiektów budowlanych
11 Bank Spółdzielczy w Płońsku Najem nieruchomości
12 Saferoad Grawil Sp. z o.o. usługi polegające na kompleksowej organizacji i obsłudze tymczasowej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robót budowlnych /wykonanie tymczasowego oznakowania cienkowarstwowego /przestawienie bariery seperacyjnej k /kompleksowe zabezpieczenie ruchu z zastosowanie poduszki zderzeniowej /wynajem bariery seperacyjnej
13 Robert Kędzierski Najem nieruchomości
14 FHU BHP PARTNER Usługi w zakresie funkcji inspektora ds. BHP
15 Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki Wykonanie badań laboratoryjnych
16 Impression Sp. z o.o. Usługa od humusowania terenu placu składowego wraz ze stabilizacją podłoża cementem.
17 Grupa GT Ochrona SP. Z O.O. Ochrona obiektów oraz znajdującego się na nim mienia i osób
18 STEFANCO sp. z o.o. Przgotowanie Dzierżawcy do realizacji Inwestycji. Jest wykonawcą realizującym zadanie inwestycyjne/dostawa kruszyw/Dostawa mieszanki betonowej/wyprodukowanie i dostawa betonu
19 Z.U.H. KOPTRANS Usunięcie martwego zwięrzęcia do 25kg wraz z utylizacją, utrzymanie barier stalowych, utrzumanie zieleni, remont ubytków nawierzchni grubości
20 Podkowa SP. Z O.O. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, usługa napraw oświetlenia na drodze
21 USŁUGI BUDOWLANE WŁODARCZYK STANISŁAW Usługa polegająca na oddaniu do użycia maszyn i urządzeń / wynajem sprzętu budowlanego
22 "KARA" Rafał Antosik Wykonanie wskazanych przez usługodawcę drobnych prac na kontrakcie/wynajem pracowników pracowników fizycznych do prac drogowych/Najem pracowników wyposażonych w kosy spalinowe wraz z paliwem do koszenia traw na placu budowy
23 Wegarten Sp. z o.o. Wykonanie nawierzchni przewiązki z mieszanki mineralno-asfaltowej
24 SPEED - TRANS Rafał Golasa Najem maszyn i urządzeń wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym
25 Krzak Adam Mańk Transport gruzu budowlanego przekruszonego 0/63
26 ABW Superbruk Sp. z o.o. Wytworzenie i dostarczenie Asortymentu brukarskiego
27 Podlak S.c Małgorzata Podlak, Robert Podlak Trwałe usuwanie oznakowania poziomego grubowarstwowego/cienkowarstwowego
28 Drogpol Sp. z o.o. Trwałe usuwanie oznakowania poziomego grubowarstwowego/cienkowarstwowego
29 MP-BUD Michał Podgórski Najem sprzętu / Wynajem koparki kołowej
30 USŁUGI BUDOWLANE MARCIN WROMBEL Prace projektowe
31 KAJ PIOTR ROMANOWSKI Czyszczenie i zamiatanie jezdni / Dostarczenie beczki asenizacyjnej poj.10.000L
32 DOM-BUD Rafał Plak Świadczenie usług zbrojarskich
33 Bart Trans Chojnacki Piotr Wynajem sprzętu i urządzeń wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym
34 Macbud Maciej Szeląg Wynajem sprzętu i urządzeń wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym
35 Atut Rental Sp. z o.o. Wynajem drobnego sprzętu zewnętrznego / wynajem drobnego sprzętu budowlanego
36 Car-Matex Sp. z o.o. Wynajem maszyn i urządzeń wraz z osprzętem oraz wyposażeniem dodatkowym
37 ABM Progress Sp. z o.o. Usługa polegająca na kruszeniu wraz z załadunkiem i przygotowaniu gruzu betonowego z rozbiórki drogi do kruszenia na materiał frakcji 0/31,5; 0-38/kruszenie wraz z załadunkiem i przygotowaniem gruzu betonowego z rozbiórki drogi do kruszenia na materiał frakcji 0/31,5, 0-38
38 CADmost Sp. z o.o. Projekty i wykonanie badań, organizacja środków dociążających dany obiekt
39 GREEN LIGHT Grzegorz Skrzyniarz Wykonanie oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
40 WiM Bud Włodarczyk Mateusz Wynajem maszyn i urządzeń wraz z osprzętem oraz wyposażeniem dodatkowym
41 Woźny Łukasz Usługa sprzętowa równiarką
DOSTAWCY
1 Trzuskawica S.A. Dostawa kruszywa. Wniosek o uwzględnienie ekstraordynaryjnych okoliczności przemawiających za koniecznością korekty wynagrodzenia dla ceny kruszywa określonego w umowie.
2 InterCraft Sp. z o.o. Kruszywa grys amfibolitowy frakcja: 2/5, 4/8, 8/11
3 LAFARGE Kruszywa i Betony Sp. z o.o. Dostawa kruszyw
4 Kopalnia Ogorzelec Dostawy kruszywa
5 PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak Dostawa kruszywa naturalnego
6 FETRA SP. Z O.O. Dostawa kruszywa
7 PERI Polska Określenie warunków dzierżawy oraz sprzedaż elementów deskowań
8 Konsorcjum Stali S. A. Dostawa stali zbrojeniowej
9 GRALBET SP.Z O.O. Dostawa belek prefabrykowanych wraz z szalunkami traconymi
10 Krzak Adam Mańk Transport żużlu
11 MAC INVESTMENT Dostawa kruszywa / Dostawa kruszyw naturalnych
12 Rodzinna S.C. Narzędzia i materiały budowlane drobne
13 NIKO Sp.k. Sprzedaż geowłókniny Timgeo GR 8K
14 WARTER POLYMERS Dostawa Geomembrany HDPE GeoEco 1,5 mm
15 ViaCon Polska sp. z o.o. Dostawa rur przepustowych i złączek do rur
Dostawa geosiatki z włókien szklanych FIBERGLASS GEOGRID
16 Taboss Sp. z o.o. Dostawa geokraty BasicNet BNL-440 15 cm
17 Trzuskawica S.A. Dostawa kruszywa do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
18 SERWAL Sp. z o.o. Dostawa kruszywa
19 Alpida Sp. z o.o. Dostawa materiałów
20 OPTEM Sp. z o.o. Dostawa materiałów do wykonania murów oporowych
21 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Darimex Dostawa piasku budowlanego
22 Bistro A nóż widelec S.C. Dostawa posiłków regeneracyjnych
23 U Młodych Dostawa posiłków regeneracyjnych
24 Flora Bis Sp. z o.o. Dostawa słupów stalowych ocynkowanych
25 Cement Ożarów Dostawa cementu CEM ii/B-V 32,5
26 Budownictwo - W Sp. z o.o. Dostawa geotkaniny / dostawa geokompozytu drenażowego silkworm / dostawa geomembrany geochron 1,0 / dostawa geowłówkniny drefon 500
27 Wilczek Kraków Sp. z o.o. Dostawa materiałów odwodnieniowych obiektów mostowych
28 Systemy i Technologie Sp. z o.o. Dostawa polimerowe deski grymsowe
29 STEFANCO sp. z o.o. Dostawa kruszyw
Dostawa mieszanki betonowej
Wyprodukowanie i dostawa betonu
30 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Spec-Bet" Dostawa stopnii skarpowych 80x34x20 niezbrojonych
Dostawa palet transportowch
Dostawa prefabrykowanych wylot drenu z otworem 210mm
Transport na teren inwestycji
Dostawa koryt skarpowych
31 Veco Bet Sp. z o.o. Dostawa wraz z rozładunkiem płyt drogowych, podwójnie zbrojonych
32 Brukarstwo i Roboty Budowlane Leszek Stangreciak Dostawa Koparko-ładowarka
33 THOMAS CEMENTY Sp. z o.o. Dostawa spoiwa Strada
34 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Maria Skorupka Dostawa koszy zbrojeniowych do zbrojenia ekranów akustycznych
35 Kanesa Sp. z o.o. Dostawa ciągnika z beczką na czystą wodę
PODWYKONAWCY
1 Tree Capital Sp. z o.o. Rozbiórka obiektów kubaturowych oraz obiektów inżynierskich
2 KRIS Christian Schmeissner Usunięcie drzew i zakrzewień wraz z usunięciem karpin i utylizacją powstałych materiałów
3 ViaCon Polska Sp. z o.o. Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowych powłokowo-gruntowych oraz dostawa stalowych rur typu HelCor
4 Gaz Mazowsze Roboty budowlane polegające na przebudowie kolizji sieci gazowych
5 MELIOREX Sp. z o.o. Budowa, przebudowa i demontaże sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, oraz sanitarnej
6 Aarsleff Sp. z o.o. Dostawa i wbudowanie pali prefabrykowanych
7 PUH Elektro-Lech Łukasz Grzegorz Misiejuk Kompleksowa rozbiórka, budowa i przebudowa oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz sieci elektroenergetycznych
8 BUDMEX Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie prac ziemnych i towarzyszących przy obiektach mostowych, budowie murów oporowych i części robót żelbetowych
9 Mel-bud S.C. Melioracja i budownictwo wodne Kompleksowa budowa zbiorników retencyjnych i przebudowa rowów melioracyjnych i cieków wodnych
10 TEKAM Sp. z o.o. Kompleksowa budowa przepustów drogowych, rowów / Kompleksowa Budowa Drenaży Drogowych
11 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH WYSOWA
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Roboty budowlane, kompleksowe wykonanie prac żelbetowych i towarzyszących przy obiektach KP-1, WD-3, WD-4, WD-8, KP-9 z zapewnieniem sprzętu ciężkiego.
12 ALFA BRUK MATEUSZ KOSTKA Roboty budowlane, brukarskie
13 PRI INŻBUD ANDRZEJ KLAGA SPÓŁKA JAWNA Roboty budowlane, kompleksowe zabezpieczenie wykopów grodzicami stalowymi.
14 MAG-MAR Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie prac żelbetowych i towarzyszących przy obiektach.
15 Marek Dzieciuch Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „MARTEL” Roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie i przebudowie sieci teletechniczych oraz budowie kanału teletechnicznego
16 APM PRO Sp. z o.o. Kompleksowa budowa systemu zarządzania ruchem
17 PROWERK Sp. z o.o. Dostawa i montaż barier ochronnych
18 Bet-Bud Transport Sp. z o.o. Roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe w asortymentach drogowych
19 MELBUD S.C. Melioracja i Budownictwo wodne Kompleksowa likwidacja zbiorników retencyjnych
20 FREZDROG Kazimierz Gaweł,
Barbara Gaweł Sp.j.
Kompleksowe frezowanie nawierzchni bitumicznej, podbudowa betonowa i kruszywowa
21 IRBUD Sławomir Garlej Sp. z o.o. Wykonanie prac przygotowawczych, robót ziemnych oraz wykończeniowych / Najem sprzętu wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym
22 TG Plus Spółka Sp. z o.o. Kompleksowa budowa rur osłonowych dla rurociągów naftowych sieci PERN
23 EKOPRES S.A. Dostawa i Budowa Ekranów Akustycznych
24 BUD-SPAW Sp. z o.o. kompleksowe utrzymanie 24/7 oraz demontaż tymczasowego oznakowania pionowego
25 Podlak S.C. Trwałe usuwanie oznakowania poziomego grubowarstwowego / Trwałe usuwanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego / Trwałe usuwanie oznakowania poziomego podczas mobilizacji, w której zakres do usunięcia jest mniejszy niż 100 m2
26 B2 Sp. z o.o. Montaż i dostawa dylatacji i łożysk mostowych
27 Olan Południe Sp. z o.o. Kompleksowa realizacja skropień emulsją asfaltową mleczkiem wapiennym oraz zalewania krawędzi asfaltem
28 DWD System Sp. z o.o. Wykonanie odwodnienia obiektów mostowych z rur i kształtek polipropylenu PP kolor RAL9002 wraz z elementami mocowań wykonanych z stali kwasoodpornej
29 Izomost Michał Fila Dostawa i montaż oraz wykonanie izolacji z papy termozgrzealnej obiektów mostowych
30 MEISER Road Safety Sp. z o.o. Dostawa i montaż barier ochronnych
31 M3 Skorupka & Prefabud Sp.j. Dostarczenie i wykonanie materiałów budowlanych
32 ALU FORCE Daniel Popiel Dostawa i montaż balustrad aluminiowych na obiektach inżynierskich oraz przy schodach skarpowych
33 Tarcopol Sp. z o.o. Dostawa niezbędnych materiałów i wykonaniu warstwy wiążącej oraz nawierzchni przeciw spadków na obiektach mostowych z asfaltu lanego
34 NOVUM Sp. z o.o. Kompleksowa realizacja miejsc rekreacji i wypoczynku na MOP Modlin oraz MOP Załuski
35 Tadeusz Stalewski i Bogdan Stalewski Wykonanie zjazdów do zbiorników retencyjnych
36 FBT Group Sp. z o.o. Wykonanie kompleksowych robót brukarskich
37 VSL Polska Sp. z o.o. Kompleksowa realizacja sprężenia wewnętrznego obiektu WD-15