Postęp robót

Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

10,31% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 10,31%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 96,0%


Wymagania Ogólne - 59,1%


Roboty - 0%