Postęp robót

Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

57,32% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 47,74%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 99,0%


Wymagania Ogólne - 91,58%


Roboty - 42,60%