Postęp robót

Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)Zaawansowanie finansowe


4,29% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe


Projekt Budowlany - 96,0%


Projekt Wykonawczy - 65,0%


Wymagania Ogólne - 29,5%


Roboty - 0%