Postęp robót

Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

8,23% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 8,23%Projekt Budowlany - 96,0%


Projekt Wykonawczy - 96,0%


Wymagania Ogólne - 52,5%


Roboty - 0%