Postęp robót

Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

44,57% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (z zaliczką)Zaawansowanie rzeczowe

Postęp - 36,42%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 99,0%


Wymagania Ogólne - 84,91%


Roboty - 30,33%