Postęp robót

Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)Zaawansowanie finansowe


3,66% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe


Projekt Budowlany - 96%


Projekt Wykonawczy - 16%


Wymagania Ogólne - 23,8%


Roboty - 0%