Postęp robót

Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)Zaawansowanie finansowe


2,47% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe


Projekt Budowlany - 81%


Projekt Wykonawczy - 0%


Wymagania Ogólne - 19,4%


Roboty - 0%