Postęp robót

Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

23,56% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 23,56%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 99,0%


Wymagania Ogólne - 69,35%


Roboty - 2,25%