Projekt i budowa
S7 Płońsk - Czosnów

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
(dotyczy trzech odcinków)
1 926 345 704,30 zł
/ NAZWA KONTRAKTU
Projekt i budowa drogi ekspresowej
S7 na odcinku Płońsk - Czosnów

/ PODZIAŁ NA ODCINKI

Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła), długość ok. 12,9 km

Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła), długość ok. 12 km

Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła), długość ok. 9,7 km

Lokalizacja inwestycji


Województwo: mazowieckie.
Powiaty: płoński, nowodworski.
Na obszarze gmin: Płońsk, Załuski, Zakroczym (gmina i miasto), Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów.

Projektowana droga S7 Płońsk - Czosnów przebiega w większości po istniejącym śladzie. Trasa rozpoczyna się na połączeniu z ekspresową obwodnicą Płońska w km 300+000, za istniejącym węzłem Siedlin na przecięciu dróg krajowych nr 7 i nr 10. Koniec trasy znajduje się w miejscowości Czosnów, jako dowiązanie do projektowanego w ramach odrębnego zamówienia węzła Czosnów. Dodatkowo inwestycja dotyczy nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ciągu projektowanej drogi S7.

Cel inwestycji


Do podstawowych celów przedmiotowej inwestycji należą:
 • podniesienia sprawności sieci drogowej dla obsługi ruchu tranzytowego na odcinku
  Warszawa – Elbląg – Gdańsk,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg,
 • zwiększenie przepustowości i swobody ruchu na drodze,
 • skrócenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podróżowania,
 • poprawa atrakcyjności przyległych terenów zachęcających potencjalnych inwestorów,
 • wzrost rozwoju gospodarczego regionu,
 • ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym,
 • zmniejszenie zużycia paliwa i ilości spalin,
 • budowa nowoczesnej drogi spełniającej rygorystyczne standardy ochrony środowiska.

Podstawowe informacje o inwestycji


Podpisanie umowy przez
Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
30 września 2020 r.
Wartość umowy: 692 491 669,11 zł
Nr umowy: 301/2020
Czas realizacji: 45 miesięcy od daty zawarcia umowy
(bez okresów zimowych w trakcie realizacji robót budowlanych)
Zakończenie wszystkich prac przewidywane na: wiosnę 2025 r.
Podpisanie umowy przez Mostostal Warszawa S.A. 9 lipca 2020 r.
Wartość umowy: 635 056 154,84 zł
Nr umowy: 193/2020
Czas realizacji: 45 miesięcy od daty zawarcia umowy
(bez okresów zimowych w trakcie realizacji robót budowlanych)
Zakończenie wszystkich prac przewidywane na: lato 2025 r.
Podpisanie umowy przez Budimex S.A. 12 maja 2020 r.
Wartość umowy: 598 797 880,35 zł
Nr umowy: 129/2020
Czas realizacji: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy
(bez okresów zimowych w trakcie realizacji robót budowlanych, czas zmieniony Aneksem nr 5 - 19.08.2025 r.)
Zakończenie wszystkich prac przewidywane na: lato 2025 r.
Podpisanie umowy przez Ayesa Polska Sp. z o.o. na nadzór i zarządzanie wszystkimi trzema kontraktami: 14 września 2020 r.
Nr umowy: 283/2020
Wartość umowy:
(nadzór i zarządzanie wszystkimi trzema kontraktami)
35 558 045,40 zł