Galeria - Wybór kategorii

Zdjęcia lotnicze


Odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)

Listopad 2023 - ⇅
km 313+200
km 313+400
km 313+600
km 313+700
km 313+800
km 314+000 Tunel dla pieszych TP-2 Węzeł ZAŁUSKI
km 314+200 Wiadukt drogowy WD-3 Węzeł ZAŁUSKI
km 314+300
km 314+400
km 314+800
km 315+000 MOP Załuski (1)
km 315+000 MOP Załuski (2)_
km 315+300
km 315+400
km 315+800 Wiadukt drogowy WD-4_
km 316+200 Mosty drogowe MD-5, MS-6, MS-7_
km 316+300 Mosty drogowe MD-5, MS-6, MS-7_
km 316+400
km 316+700
km 317+000
km 317+200
km 317+500
km 317+800 Wiadukt drogowy WD-8
km 318+000 Kładka dla pieszych KP-9
km 318+500
km 318+700 Mosty drogowe MS-10, MD-11, MD-12
km 319+000 Wiadukt drogowy WD-13
km 320+000
km 320+400 Wiadukt drogowy WD-14
km 320+600
km 320+900 Przejście dla zwierząt małych PZM-1, PZM-2
km 321+200
km 321+500 Węzeł Ostrzykowizna_
km 321+600 Węzeł Ostrzykowizna_
km 321+700 Wiadukt drogowy WD-16 Węzeł Ostrzykowizna 1 droga DK62 1
km 321+700 Wiadukt drogowy WD-16 Węzeł Ostrzykowizna 1 droga DK62 2
km 321+700 Wiadukt drogowy WD-16 Węzeł Ostrzykowizna 1 droga DK62 3
km 321+700 Wiadukt drogowy WD-16 Węzeł Ostrzykowizna 1 droga DK62 4
km 321+700 Wiadukt drogowy WD-16 Węzeł Ostrzykowizna
km 321+900 Węzeł Ostrzykowizna 1
km 321+900 Węzeł Ostrzykowizna 2
km 322+100
km 322+300
km 322+500
km 322+800
km 323+100
km 323+600 MOP Modlin
km 323+700 MOP Modlin
km 323+800 Wiadukt drogowy WD-17 1
km 323+800 Wiadukt drogowy WD-17 2
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅