Postęp robót

Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)Zaawansowanie finansowe


6,52% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe


Projekt Budowlany - 98,0%


Projekt Wykonawczy - 80,0%


Wymagania Ogólne - 38,89%


Roboty - 0%