Postęp robót

Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

8,80% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 9,46%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 98,0%


Wymagania Ogólne - 77,0%


Roboty - 0%