Postęp robót

Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

62,13% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 46,42%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 100,0%


Wymagania Ogólne - 100,0%


Roboty - 45%