Postęp robót

Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

24,41% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 27,70%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 98,0%


Wymagania Ogólne - 86,1%


Roboty - 6,0%