Postęp robót

Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)Zaawansowanie finansowe


6,03% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe


Projekt Budowlany - 98,0%


Projekt Wykonawczy - 10%


Wymagania Ogólne - 30,56%


Roboty - 0%