Postęp robót

Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)Zaawansowanie finansowe


7,18% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe


Postęp - 7,18%Projekt Budowlany - 98,0%


Projekt Wykonawczy - 85,0%


Wymagania Ogólne - 48,0%


Roboty - 0%