Postęp robót

Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

28,35% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 31,48%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 99,9%


Wymagania Ogólne - 91,67%


Roboty - 10,9%