Postęp robót

Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

72,81% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 66,18%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 100,0%


Wymagania Ogólne - 100,0%


Roboty - 62,10%