Postęp robót

Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

39,81% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 28,19%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 99,9%


Wymagania Ogólne - 100,0%


Roboty - 25,19%