Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
USŁUGODAWCY
1 Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez Wisłę w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów.
2 Politechnika Warszawska - Instytut
Dróg i Mostów
Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu drogowego przez Wisłę w Zakroczymiu w km 327+475 drogi ekspresowej nr 7.
3 Biuro Projektów PLAN Piotr Buczek Inwentaryzacja przyrodnicza.
4 GEOTEKO Projekty i Konsultacje
Geotechniczne sp. z o.o.
Kompleksowe wykonanie badań geotechnicznych.
5 LENST Sp z o.o. Inwentaryzacja dendrologiczna.
6 Siemens Mobility Sp. z o.o.
/Yunex Sp. z o.o.
Opracowanie i zatwierdzenie niezbędnych elementów projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie realizacji systemu zarządzania ruchem.
7 Iwonka Małgorzata Modrzewska, Maria Jolanta Grzmil, Marcin i Aleksandra Stężewscy Najem nieruchomości.
8 Anna Joanna Znyk Najem nieruchomości.
9 Małgorzata Makowska,
Dariusz Makowski
Najem nieruchomości.
10 FBSerwis S.A. Zabezpieczenie prac geologicznych.
11 PS Projekt Piotr Sobiejewski Dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie prac projektowych przebudowy kolizji z siecią elektroenergetyczną.
12 Mosty Katowice Sp. z o.o. Kompleksowa dokumentacja projektowa obiektów mostowych.
13 Andrzej Kodłubaj AK Projekt Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie rozbiórek obiektów kubaturowych.
14 HYDRO-PLAN Paweł Szpytma Dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie prac projektowych dla przebudowy urządzeń melioracyjnych i drenażu rolniczego w zakresie wykonania kompletnego Projektu Budowlanego Projektu Wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów, robót, dokumentacji podwykonawczej oraz wykonania operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych i dokonania zgłoszeń wodnoprawnych.
15 GEOSTAR K. Miziołek A. Sęk-Miziołek
D.Sadowska spółka cywilna
Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej oraz wykonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji kompletnej dokumentacji geodezyjnej.
16 HOTEL "U WITASZKA" Witaszek Sp. j. Najem biura.
17 ARGON Investments sp. z o.o. Dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie prac projektowych przebudowy kolizji z siecią telefoniczną oraz budowy kanału technologicznego wraz z kablami systemu zarządzania ruchem.
18 Cundali Polska sp. z o.o. Prace projektowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wszystkich kolizji z siecią wodociągową i kanalizacyjną.
19 ViaCon Polska Sp. z o.o. Wykonanie projektu budowlanego.
20 CEMET S.A Transport kolejowy kruszyw.
21 Anna Joanna Znyk Najem nieruchomości.
22 PPHU REMBET Sp. z o.o. Rozładunek i transport towarów.
23 TECO Energy sp. z o.o. Wykonanie monitoringu mostu na Wiśle.
24 MIW GROUP sp.z o.o. sp.k. Najem wagi samochodowej.
25 CEMET S.A Transport kolejowy kruszyw.
26 JS CONSULTING Jakub Szkota Wynajem koparki kołowej wraz z operatorem.
27 Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. Obsługa Geodezyjna
28 WEGARTEN sp. z o.o. sp.k. Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu
29 PPHU REMBET Sp. z o.o. Świadczenie usług transportu drogowego wraz z rozładunkiem
30 Siemens Mobility Sp. z o.o.
/Yunex Sp. z o.o.
Wykonanie projektów sygnalizacji świetlnej dwóch skrzyżowań
31 Aspekt Laboratorium Sp. z o.o. Obsługa badań laboratoryjnych obiektów inżynieryjnych
32 IZABELA SZYMANEK Najem nieruchomości.
33 ANNA JOANNA ZNYK Najem nieruchomości.
34 TG Alarm System Ochrona terenu budowy.
35 P.P.H.U Skalec Józef Skalec Wycinka drzew i krzewów.
36 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" Dariusz Kruszyński Kompleksowe usługi saperskie.
37 Mostostal Kraków Projekt wykonawczy wózka rewizyjnego na obiekcie mostwym MS-03.
38 DPV Logics sp. z o.o. Usługa transportowa na trasie Konstantynów Łódzki Budowa S14 - Modlin Budowa S7 (węzeł Modlin).
39 Planeta S.A. Opracowanie, uzyskanie opinii i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu na okres realziacji robót dla etapu 1 wraz z etapami przygotowawczymi.
40 ADMAR Adam Adamowicz Usługi transportowe.
41 Grupa GT Ochrona Sp. z o.o. Ochrona obszaru i obiektów z wykorzystaniem certyfikowanej analizy obszaru.
42 Piotr Kosela "PHU KOSELA" Usługi transportowe - przewóz towarów.
43 POL-MIEDŹ Sp. z o.o. Usługi transportowe.
44 Izabela Szymanek Wynajem gruntu.
45 Dawid Szymański "DAVITRANS" Transport towarów.
46 V2B Maciej Krajewski Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego dróg publicznych, budowli oraz budynków mieszkalnych i gospodarczych usytułowanych przy trasie głównej i korytarzach transportowych kontraktu.
47 Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) Opinia dotycząca wzmocnienia podłoża dróg, wykorzystywanych do ruchu tymczasowego.
48 Elżbieta Zielska Najem placu pod składowanie materiałów nowych oraz przydatnych materiałów pochodzących z budowy.
49 WEG-BET - Kurpiewska Danuta Wynajem spycharki wraz z operatorem, przerzut maszyn.
50 Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Przekazanie nieruchomości do użytku.
51 MIV GROUP Transport, montaż i demontaż,legalizacjia i kalibacja wagi samochodowej, najem wagi samochodowej.
52 TRANS-SPED Zapewnienie sprzętu budowlanego.
53 Żegluga Płocka Mriusz Pielaciński Zbezpieczenie prac inwestycji przez ratowników wodnych oraz transport wodny.
54 Roboty Ziemne Józef Cezary Skrzypiński Wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem, przerzut maszyn.
55 Invest-Bud Konrad Chmielewski Wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem, przerzut maszyn.
56 KSAR SP. Z O.O. SP. K. Usługa nadzoru przyrodniczego,
57 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. TOI FRESH, UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA, TOI FRESH WATER- Wynajem, serwis,
58 Saferoad Grawill SP. Z O.O. Usługi polegające na wykonaniu, utrzymaniu i demontażu tymczasowej organizacji ruchu.
59 Pan Marek Ostolski ''MAROS'' Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Ostolski Usługa koparką kołową wraz z obsługą operatora oraz paliwem, usługa HDS oraz paliwem
60 OLTRA PIOTRA OLSZEWSKI Wynajem samochodu 4-oś wraz z kierowcą
61 Handel i usługi Transportowe Mariusz Gębski Przewóz własnymi środkami transportowymi towarów
62 C9 GROUP VEZARY CHŁOPIK Wynajem brygad do wykonywania wskazanych przez Zamawiającego prac porządkowych w rozliczeniu na roboczogodzin oraz wykonywania innych prac wskazanych przez Zamawiającego w trybie i na warunkach umoy
63 Wardex SP. Z O.O. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, ścieżek i chodnikó w obrębie realizacji Kontraktu
64 Mobil Serwis SP. Z O.O. Wynajem sprzętu drogowego
65 PHU BRZOZA SŁAWOMIR BRZOZA Transport samochodami samowyładowczymi, transport zestawem niskopodwoziowym usługa koparką gąsienicową, ciągnik rolniczy z beczką 1000l
66 Grzegorz Adam Maciejko Wynajem nieruchomości
67 MOBILBOX POLSKA SP. Z O.O. Wynajem kontenera biurowego, magazynowego, odbior kontenera, mycie kontenera, podwaliny
68 KANESA SP. Z O.O. Wynajem ciagniku rolniczego z zamiatarką, obsługą i paliwem, z beczką 10000l
69 BOELS POLSKA SP. Z O.O. Wynajem sprzętu drobnego na potrzeby budowy S7
70 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bożena Jaremków Wykonanie projektu wykonawczego zamiennego na ekrany akustyczne
71 ED-MAR Marcin Kozieł Usługa ładowarką teleskopową
72 Przedsiębiorstwo robót drogowo-mostowych SP. Z O.O Wykonanie czyszczenia oznakowania poziomego
73 SOTO GROUP SP. Z O.O Zamównienie transportu samochodami, transport zestawem nisko podwoziowym, usługa koparką, usługa cignikiem
74 JAKOP Jakub Płacheta Wynajem zamiatarki, myjki, beczki 8000l wraz z obsługą oraz paliwem
75 2M MALINOWSKI Drobny sprzęt budowlany, narzędzia i inne akcesoria budowlane
76 TRANS-ROTONDO Sp. z o.o. Wynajem myjki ciśnieniowej na samochodzie ciężarowym o pojemności beczki 14 tys. Litrów wraz z kierowcą i paliwem
77 Stanisław Miłek KRANSTAN Usługi dźwigowe Usługa ładowarką teleskopową i dźwigiem wraz z obsługą operatora i paliwem
78 Złomex Surowce sp. z o.o. Kupno odpadów żelaza i stali
79 Atut Rental sp. z o.o. Najem sprzętu drobnego
80 Usługi Transportowe Roboty Drogowe i Ziemne Krzysztof Metera Usługa transporotwa - zabezpieczenie prac pod ruchem poduszką TTMA
81 Usługi Transportowe Waldemar Tośka Usługa transportowa
82 UNI-GEO Warszawa sp. z o.o. Nadzór geotechniczny
83 Wardex sp. z o.o. Kompleksowa obłsuga odcinków 2+1 i zmiennym kierunku środkowego pasa
DOSTAWCY
1 POLOCHEM Wojciech Misiurny WETFIX z dostawą do WMB Modlin.
2 Kopalnia Wapienia Morawica S.A. Dostawa klińca 4/31,5
3 EKOBET Cementy Sp. z o.o. Dostawa cementu.
4 JARDŹWIG Kamil Jaroń Daniel Jaroń s.c. Dostawa materiału antropogenicznego w postaci przekruszu o uziarnieniu 0/90 mm spełniającym wymagania
normy PN-S-02205.
5 LAFARGE Kruszywa i Betony Sp. z o.o. Dostawa wypełniaczy dodanych - mączka wapienna barcin Lafarge.
6 Nordkalk sp. z o.o. Dostawa kruszywa o uziarnieniu ciągłym.
7 Nordkalk sp. z o.o. Dostawa kruszywa o różnym uziarnieniu.
8 BRIDGER sp. z o.o. Dostawa polimerobetonowych desek gzymsowych.
9 Bosta-Beton Sp. z o.o. Dostawy betonu.
10 Kopalnia Ogorzelec Dostawa grys 8/11 amfibolit z załadunkiem na transport kolejowy.
11 LAFARGE Kruszywa i Betony Sp. z o.o. Dostawa materiałów - CEM II/B-V 32,5 R
12 LAFARGE Cement Dostawa materiałów - CEM II/B-V 32,5 R
13 Mazowieckie Kopalnie Kruszyw Budowlanych i Drogowych Sp. z o.o. Dostawa piasku i pospólki.
14 ZPB KACZMAREK Sp. z o.o. Dostawa materiałów budowlanych w postaci prefabrykowanych segmentów przepustów.
15 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Prefabrykacji Betonów KAMAL Dostawa ścieków trójkątnych.
16 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawa kompletnego systemu konstrukcji oporowych z gantu.
17 CONAN Wytworzenie i dostarczenie płyt betonowych drogowych typu ciężkiego.
18 ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE
Sp. z o.o.
Dostawa kruszywa.
19 ULMA CONSTRUCTION POLSKA S.A. Dostawa szalunku.
20 ALPIDA Sp. z o.o. Dostawa materiałów budowlanych w postaci krawężników kamiennych granitowych, kostki kamiennej, ścieku przykrawężnikowego z elementów granitowych oraz kostki kamiennej.
21 SPEC-BET Galanteria betonowa.
22 Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Dostawa galanteri betonu.
23 UAB ANTROCELAS Dostawa stabilizatora mastyksu-antrocel-g z dostawa do WMB modlin.
24 GEOINDEX Dostawa mat betonitowych.
25 Konrad Wojciechowski Dostawa płyt betonowych drogowych typu ciężkiego.
26 PGE Ekoserwis S. A. Dostawa popiołu lotno wapiennego.
27 ANNA SP. Z O.O. Dostawa i przechowywanie stali
28 Saferoad Grawil SP. Z O.O. Mobilne poduszki zderzeniowe TTMA z tablicą U-26a
29 Pol-Euro SP. Z O.O. Paliwo i inne towary
30 Boguc Construction Sp. Z.o.o Dostawa sklejki szalunkowej Topola klasa „A”
31 Piotr Piłkowski ATD POLSKA Dostawa nakrętek, podkładek, śrub kleju do zab. gwintów
32 Peri Polska SP. Z O.O. Dostwa sklejki szalunkowej
33 UNI BITUMEN SP. Z O.O. ASFALT 35/50
34 BETARD SP. Z O.O. Dostawa belek prefabrykowanych
35 DWD SYSTEM SP. Z O.O. Dostawa wpustów i sączków
36 ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Dostawa asfaltu drogowego
PODWYKONAWCY
1 Siemens Mobility Sp. z o.o.
/Yunex sp. z o.o.
Dostawa, montaż, uruchomienie podsystemów i urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem wraz z realizacją prac instalacyjnych.
2 ViaCon Polska Sp. z o.o. Projekt wykonawczy oraz roboty polegające na dostawie i montażu stalowych konstrukcji z blachy falistej SuperCor wraz z zabezpieczenim antykorozyjnym oraz konstrukcji powłokowo-żelbetowej CON/SPAN wraz z pracami izolacyjnymi prefabrykatów.
3 FREZDROM Grzegorz Kazimierczak Siedlce Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
4 MAG-MAR Sp. z o.o. Roboty zbrojarsko - ciesielskie.
5 BOMAR Sp. z o.o. Roboty ziemne przy obiektach mostowych.
6 WB Instal Sp. z o.o. Roboty ziemne przy obiektach mostowych.
7 Tree Capital Sp. z o.o. Rozbiórka i wyburzenie obiektów budowlanych.
8 MELIOREX Sp. z o.o. Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych oraz przepustów drogowych.
9 Gaz Mazowsze Wykonanie robót budowlano-montażowych.
10 INTERASPHALT Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlano-montażowych.
11 Maciej Pawlak Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze Pawlak Wykonanie studni.
12 BMP Budownictwo Marek Bliźniuk Wykonanie robót żelbetowych.
13 HYDROTECC – ANG Sp. z o.o. Wyrównywanie powierzchni, oraz utworzenie przeciwspadku z żywic epoksydowych na płycie ustroju nośnego mostu.
14 INTERASPHALT Sp. z o.o. Wykonanie warstwy wiążacej na obiektach inżynierskich z asfaltu lanego.
15 Alu Force Daniel Popiel Wykonanie robót budowlano-montażowych/drogowych.
16 KELLER POLSKA Sp. z o.o. Wzmocnienie podłoża gruntowego.
17 Jakub Iwan Zakład Ziemno Budowlany Wykonanie zbiorników retencyjnych i melioracji.
18 Li-bruk Michał Lipka Wykonanie robót brukarskich.
19 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. Zabezpieczenie podpór mostu MS-03 przed rozmywaniem.
20 Wiercenie Studni Przeciski Poziome Stefan Trzepałka Wykonanie studni.
21 FREZDROG Kazimierz Gaweł,
Barbara Gaweł
Wykonanie stabilizacji podłoża.
22 DWD SERVICE Sp. z o.o. Wykonanie izolacji natryskowej MMA gr. 2mm zgodnie z STWiORB.
23 ROB-BUD-WÓJCIK Wykonanie robót brukarskich.
24 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ''KADAKRYL'' MICHAŁ JUREWICZ Zabezpieczenie powierzchni betonowych.
25 Mostostal Kraków Dostawa i montaż konstrukcji stalowej na obiekcie inżynierskim MS-03.
26 TECH-PROJECT BRZOZA Sp. z o.o. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej.
27 P2P Sp. z o.o. Wykonanie robót ciesielskich i żelbetowych.
28 TP TELTECH Sp. z o.o. Wykonanie przebudowy kolizji sieci i urządzeń teletechnicznych.
29 Elektromonter Sp. z o.o. Budowa oświetlenia drogowego wraz zasilaniem, budowa zasilania pompowni wód deszczowych itd.
30 Olan Południe Sp. z o.o. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową.
31 PRI INŻBUD Andrzej Klaga Wykonanie wyciąganych i traconych ścianek szczelnych wraz z dzierżawą wraz z wykonaniem projektu technologicznego.
32 Giera Znaki Drogowe SP. J. Dostawa i montaż tabilc pryzmowych w ramach czasowej organizacji ruchu
33 P.B. TOP-BUD Toasz Muchowski Wykonanie montażu zbrojenia obiektów inżynierskich
34 PHU BRZOZA SŁAWOMIR BRZOZA Wykonanie czyszczenia stalowej płyty ustroju mostu przez rzekę Wisłę MS-03 - jezdnia wschodnia
35 VSL Polska SP. Z O.O. Dostawa i wykonanie prac sprężających obiektów inżynierskich
36 Podkowa SP. Z O.O. Roboty budowlanego polegające na kompleksowej dostawie i montażu a także konserwacji akomodacyjnej sygnalizacja świetlnej na dwóch skrzyżowaniach wraz z utrzymaniem oraz wykonaniu doświadczeń tymczasowych przejść dla pieszych
37 B2 SP. Z O.O. Roboty budowlane montaż łożysk mostowych, montaż dylatacji mostowych, wykonaniu dokumentacji , podniesienie ustroju i wymiana łożysk MS-03, usunięcie dylatacje MS-03
38 OGRODY KIJEWICZ Tomasz Kijewicz Wykonanie zieleni drgowej
39 SOTO GROUP SP. Z O.O Roboty budowlano-montażowe/drogowe
40 IZOTRADE Rafał Rainholc Wykonanie czyszczenia oznakowania poziomego grubowarstwowego
41 Yunex Sp. z o.o. Dostawa urządzeń i oprogramowania do tymczasowego sterowania zmiennymi pasami ruchu
42 "Ogrody Kijewicz" Tomasz Kijewicz Wykonanie i pielęgnacja zieleni drogowej
43 Saferoad Grawil SP. Z O.O. Montaż, utrzymanie, demontaż tymczasowych barier drogowych
44 Orange Polska S.A. Wykonanie przebudowy kolizji sieci i urządzeń teletechnicznych
45 Paweł Szymoszczyk Usługi Transportowe Humusowanie Skarp i Rowów