Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
USŁUGODAWCY
1 Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez Wisłę w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów. /wykonanie i analizy i badania betonu i materiałów betonowych
2 Politechnika Warszawska - Instytut
Dróg i Mostów
Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu drogowego przez Wisłę w Zakroczymiu
3 Biuro Projektów PLAN Piotr Buczek Inwentaryzacja przyrodnicza.
4 GEOTEKO Projekty i Konsultacje
Geotechniczne sp. z o.o.
Kompleksowe wykonanie badań geotechnicznych.
5 LENST Sp. z o.o. Inwentaryzacja dendrologiczna.
6 Siemens Mobility Sp. z o.o.
/Yunex Sp. z o.o.
Opracowanie i zatwierdzenie niezbędnych elementów projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie realizacji systemu zarządzania ruchem.
7 Iwonka Małgorzata Modrzewska, Maria Jolanta Grzmil, Marcin i Aleksandra Stężewscy Najem nieruchomości.
8 Anna Joanna Znyk Najem nieruchomości.
9 Małgorzata Makowska,
Dariusz Makowski
Najem nieruchomości.
10 FBSerwis S.A. Zabezpieczenie prac geologicznych.
11 PS Projekt Piotr Sobiejewski Dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie prac projektowych przebudowy kolizji z siecią elektroenergetyczną.
12 Mosty Katowice Sp. z o.o. Kompleksowa dokumentacja projektowa obiektów mostowych.
13 Andrzej Kodłubaj AK Projekt Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie rozbiórek obiektów kubaturowych.
14 HYDRO-PLAN Paweł Szpytma Dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie prac projektowych dla przebudowy urządzeń melioracyjnych i drenażu rolniczego w zakresie wykonania kompletnego Projektu Budowlanego Projektu Wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów, robót, dokumentacji podwykonawczej oraz wykonania operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych i dokonania zgłoszeń wodnoprawnych.
15 GEOSTAR K. Miziołek A. Sęk-Miziołek
D.Sadowska spółka cywilna
Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej oraz wykonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji kompletnej dokumentacji geodezyjnej.
16 HOTEL "U WITASZKA" Witaszek Sp. j. Najem biura.
17 ARGON Investments sp. z o.o. Dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie prac projektowych przebudowy kolizji z siecią telefoniczną oraz budowy kanału technologicznego wraz z kablami systemu zarządzania ruchem.
18 Cundali Polska sp. z o.o. Prace projektowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wszystkich kolizji z siecią wodociągową i kanalizacyjną.
19 ViaCon Polska Sp. z o.o. Wykonanie projektu budowlanego./ wykonanie projektu wykonawczego dla obiektów WS-11 i PZGd-09 oraz prace polegające na dostawie i montażu stalowych kontrukcji z blachy falistej SuperCor wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz konstrukcji powłokowo-żelbetowej CON/SPAN wraz z pracami izolacyjnymi prefabrykantów
20 CEMET S.A Transport kolejowy kruszyw.
21 Anna Joanna Znyk Najem nieruchomości.
22 PPHU REMBET Sp. z o.o. Rozładunek i transport towarów.
23 TECO Energy sp. z o.o. Wykonanie monitoringu mostu na Wiśle.
24 MIW GROUP sp.z o.o. sp.k. Najem wagi samochodowej.
25 CEMET S.A Transport kolejowy kruszyw.
26 JS CONSULTING Jakub Szkota Wynajem koparki kołowej wraz z operatorem.
27 Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. Obsługa Geodezyjna
28 WEGARTEN sp. z o.o. sp.k. Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu
29 PPHU REMBET Sp. z o.o. Świadczenie usług transportu drogowego wraz z rozładunkiem
30 Siemens Mobility Sp. z o.o.
/Yunex Sp. z o.o.
Wykonanie projektów sygnalizacji świetlnej dwóch skrzyżowań
31 Aspekt Laboratorium Sp. z o.o. Obsługa badań laboratoryjnych obiektów inżynieryjnych
32 IZABELA SZYMANEK Najem nieruchomości.
33 ANNA JOANNA ZNYK Najem nieruchomości.
34 TG Alarm System Ochrona terenu budowy.
35 P.P.H.U Skalec Józef Skalec Wycinka drzew i krzewów.
36 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" Dariusz Kruszyński Kompleksowe usługi saperskie.
37 Mostostal Kraków Projekt wykonawczy wózka rewizyjnego na obiekcie mostwym MS-03.
38 DPV Logics sp. z o.o. Usługa transportowa na trasie Konstantynów Łódzki Budowa S14 - Modlin Budowa S7 (węzeł Modlin).
39 Planeta S.A. Opracowanie, uzyskanie opinii i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu na okres realziacji robót dla etapu 1 wraz z etapami przygotowawczymi.
40 ADMAR Adam Adamowicz Usługi transportowe.
41 Grupa GT Ochrona Sp. z o.o. Ochrona obszaru i obiektów z wykorzystaniem certyfikowanej analizy obszaru.
42 Piotr Kosela "PHU KOSELA" Usługi transportowe - przewóz towarów.
43 POL-MIEDŹ Sp. z o.o. Usługi transportowe.
44 Izabela Szymanek Wynajem gruntu.
45 Dawid Szymański "DAVITRANS" Transport towarów.
46 V2B Maciej Krajewski Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego dróg publicznych, budowli oraz budynków mieszkalnych i gospodarczych usytułowanych przy trasie głównej i korytarzach transportowych kontraktu.
47 Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) Opinia dotycząca wzmocnienia podłoża dróg, wykorzystywanych do ruchu tymczasowego.
48 Elżbieta Zielska Najem placu pod składowanie materiałów nowych oraz przydatnych materiałów pochodzących z budowy.
49 WEG-BET - Kurpiewska Danuta Wynajem spycharki wraz z operatorem, przerzut maszyn.
50 Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Przekazanie nieruchomości do użytku.
51 MIV GROUP Transport, montaż i demontaż, legalizacja i kalibacja wagi samochodowej, najem wagi samochodowej.
52 TRANS-SPED Zapewnienie sprzętu budowlanego.
53 Żegluga Płocka Mriusz Pielaciński Zbezpieczenie prac inwestycji przez ratowników wodnych oraz transport wodny.
54 Roboty Ziemne Józef Cezary Skrzypiński Wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem, przerzut maszyn.
55 Invest-Bud Konrad Chmielewski Wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem, przerzut maszyn.
56 KSAR SP. Z O.O. SP. K. Usługa nadzoru przyrodniczego,
57 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. TOI FRESH, UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA, TOI FRESH WATER- Wynajem, serwis,
58 Saferoad Grawill SP. Z O.O. Usługi polegające na wykonaniu, utrzymaniu i demontażu tymczasowej organizacji ruchu.
59 Pan Marek Ostolski ''MAROS'' Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Ostolski Usługa koparką kołową wraz z obsługą operatora oraz paliwem, usługa HDS oraz paliwem
60 OLTRA PIOTRA OLSZEWSKI Wynajem samochodu 4-oś wraz z kierowcą / Wynajem sprzetu budowlanego
61 Handel i usługi Transportowe Mariusz Gębski Przewóz własnymi środkami transportowymi towarów
62 C9 GROUP VEZARY CHŁOPIK Wynajem brygad do wykonywania wskazanych przez Zamawiającego prac porządkowych w rozliczeniu na roboczogodzin oraz wykonywania innych prac wskazanych przez Zamawiającego w trybie i na warunkach umowy
63 Wardex SP. Z O.O. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, ścieżek i chodników obrębie realizacji Kontraktu
64 Mobil Serwis SP. Z O.O. Wynajem sprzętu drogowego
65 PHU BRZOZA SŁAWOMIR BRZOZA Transport samochodami samowyładowczymi, transport zestawem niskopodwoziowym usługa koparką gąsienicową, ciągnik rolniczy z beczką 1000l
66 Grzegorz Adam Maciejko Wynajem nieruchomości
67 MOBILBOX POLSKA SP. Z O.O. Wynajem kontenera biurowego, magazynowego, odbior kontenera, mycie kontenera, podwaliny
68 KANESA SP. Z O.O. Wynajem ciagniku rolniczego z zamiatarką, obsługą i paliwem, z beczką 10000l
69 BOELS POLSKA SP. Z O.O. Wynajem sprzętu drobnego na potrzeby budowy S7
70 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bożena Jaremków Wykonanie projektu wykonawczego zamiennego na ekrany akustyczne
71 ED-MAR Marcin Kozieł Usługa ładowarką teleskopową
72 Przedsiębiorstwo robót drogowo-mostowych SP. Z O.O Wykonanie czyszczenia oznakowania poziomego
73 SOTO GROUP SP. Z O.O Zamównienie transportu samochodami, transport zestawem nisko podwoziowym, usługa koparką, usługa cignikiem / zapewnienie sprzętu budowalego wraz z obsługą i paliwem
74 JAKOP Jakub Płacheta Wynajem zamiatarki, myjki, beczki 8000l wraz z obsługą oraz paliwem
75 2M MALINOWSKI Drobny sprzęt budowlany, narzędzia i inne akcesoria budowlane
76 TRANS-ROTONDO Sp. z o.o. Wynajem myjki ciśnieniowej na samochodzie ciężarowym o pojemności beczki 14 tys. Litrów wraz z kierowcą i paliwem
77 Stanisław Miłek KRANSTAN Usługi dźwigowe Usługa ładowarką teleskopową i dźwigiem wraz z obsługą operatora i paliwem
78 Złomex Surowce sp. z o.o. Kupno odpadów żelaza i stali
79 Atut Rental sp. z o.o. Najem sprzętu drobnego
80 Usługi Transportowe Roboty Drogowe i Ziemne Krzysztof Metera Usługa transportowa - zabezpieczenie prac pod ruchem poduszką TTMA
81 Usługi Transportowe Waldemar Tośka Usługa transportowa
82 UNI-GEO Warszawa sp. z o.o. Nadzór geotechniczny
83 Wardex sp. z o.o. Kompleksowa obsługa odcinków 2+1 i zmiennym kierunku środkowego pasa
84 Usługi Sprzętowe Krystyna Orłowska Wynajem koparko-ładowarki wraz z obsługą oraz z paliwem
85 TRAWERS Krzysztof Lenarczyk Wynajem ładowarek Teleskopowych /usługi sprzętowe
86 SERWIS-MONT sp. z o.o. Usługi spawalnicze
87 SYL-POL Sławomir Ratyński Usługi transportowe - przewóz towarów
88 FALCH GMbH Wynajmen agregatu wysokociśnieniowego TRALL jet 125 wraz z wyposażeniem (wąż pistolet z dyszą rotacyjną, pompa)
89 PROF-LUX IGOR BABII Świadczenie usług monterskich
90 TECH-SERWIS Łukasz Chodyra Świadczenie usług spawalniczych /Świadczenie usług monterskich
91 TRANS-SPED Sławomir Przydacz Wynajem ładowarek kołowej
92 Usługi Remontowo-Budowlane-Małgorzata Milewska Wynajem ładowarki teleskopowej obrotowej MERLO 16m wraz z operatorem /Przerzut maszyn
93 C9 Menagement Teresa Chłopik Wynajem brygady do wykonywania poszczególnych prac porządkowych
94 Usł.Handl K.I.P TRANS Krzysztof Pietrzyk Transport mieszanek związanych i niezwiązanych
95 Sylwuś-usługi wynajem sprzętu Sylwester Dębkowski Wynajem zamiatarki samojezdnej o szerokości 2.2m z polewaczką oraz karcherem wraz z obsługą operatorską oraz paliwem / wynajem beczki 8000l wraz z obsługą operatorską oraz z paliwem/wynajem beczki 10000l wraz z obsługą operatorską oraz z paliwem/wynajem ciągnika z zamiatarką oraz beczką 8000l wraz z obsługą operatoską oraz paliwem
96 Transdźwig Sp. z o.o. Usługa dźwigiem 35 ton wraz z obsługą operatorską oraz paliwem /zapewnienie sprzętu budowlanego wraz z obsługą oraz dostawa paliwa
97 ANGEO - Usługi geodezyjne Andrzej Beczek Kompleksowa usługa geodezyjna w pełnym zakresie
98 NOVA TECH Bartłomiej Grochowski Wykonanie wraz z uzgodnieniem uszczegółowienia projektu czasowej organizacji ruchu/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej/Budowa sieci gazowej
99 DPJ System Sp. z o.o. Opracowanie PCOR wraz z uzyskaniem wszelkich opinii/i uzgodnień na potrzeby przyniesienia skrzyżowania na w Modlin /Opracowanie PCOR wraz z uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień związanych z budową/ włączenia w kierunku Płońska /Opracowanie PCOR wraz uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień związanych z budową właczenia w kierunku NDM /Opracowanie PCOR wraz uzyskaniem wszelkich opinni i uzgodnień związanych z budową docelowego układu/Opracowanie PCOR wraz z uzyskaniem wszelkich opinii i wszelkich uzgodnień związanych z wyprowadzenień ruchu 4x2,8m/Opracowanie PCOR wraz z uzyskaniem wszelkich opinii i wszelkich uzgodnień związanych z przewiązką dla 3 pasów w rejonie obiektu.
100 INWEST-BUD.DA Sp. z o.o. Wynajem brygad do wykonywania wskazanych przez zamawiającego prac porządkowych i przygotowawczych.
101 Autostrada Mazowiecka sp. z o.o. Wynajem zestawu maszyn
102 POL-MIEDŹ-TRANS sp. z o.o. Usługi transportowe - przewóz towarów
103 Rail sp. z o.o. Wynajem brygad do wykonywania wskazanych przez zamawiającego prac porządkowych i przygotowawczych
DOSTAWCY
1 POLOCHEM Wojciech Misiurny WETFIX z dostawą do WMB Modlin.
2 Kopalnia Wapienia Morawica S.A. Dostawa klińca 4/31,5
3 EKOBET Cementy Sp. z o.o. Dostawa cementu.
4 JARDŹWIG Kamil Jaroń Daniel Jaroń s.c. Dostawa materiału antropogenicznego w postaci przekruszu o uziarnieniu 0/90 mm/ dostawa pospółki /odbiór odpadów o kodzie 17 09 04
5 LAFARGE Kruszywa i Betony Sp. z o.o. Dostawa wypełniaczy dodanych - mączka wapienna barcin Lafarge.
6 Nordkalk sp. z o.o. Dostawa kruszywa o uziarnieniu ciągłym.
Dostawa kruszywa o różnym uziarnieniu.
Dostawa grubego kruszywa.
7 BRIDGER sp. z o.o. Dostawa polimerobetonowych desek gzymsowych
Dostawy betonu
8 Kopalnia Ogorzelec Dostawa grys 8/11 amfibolit z załadunkiem na transport kolejowy.
9 LAFARGE Kruszywa i Betony Sp. z o.o. Dostawa materiałów - CEM II/B-V 32,5 R
10 LAFARGE Cement Dostawa materiałów - CEM II/B-V 32,5 R
11 Mazowieckie Kopalnie Kruszyw Budowlanych i Drogowych Sp. z o.o. Dostawa piasku i pospólki.
12 ZPB KACZMAREK Sp. z o.o. Dostawa materiałów budowlanych w postaci prefabrykowanych segmentów przepustów.
13 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Prefabrykacji Betonów KAMAL Dostawa ścieków trójkątnych.
14 ViaCon Polska Sp. z o.o. dostawa kompletnego systemu konstrukcji oporowych z gantu, dostawa materiałów /dostawa geosyntetynków /wykonanie projektu technologicznego dla gruntu zbrojonego
15 CONAN Wytworzenie i dostarczenie płyt betonowych drogowych typu ciężkiego.
16 ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE
Sp. z o.o.
Dostawa kruszywa.
17 ULMA CONSTRUCTION POLSKA S.A. Dostawa szalunku.
18 ALPIDA Sp. z o.o. Dostawa materiałów budowlanych w postaci krawężników kamiennych granitowych, kostki kamiennej, ścieku przykrawężnikowego z elementów granitowych oraz kostki kamiennej.
19 SPEC-BET Galanteria betonowa.
20 Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Dostawa galanteri betonu / dosta żelbetowych belek podwalinowych pod ekrany akustyczne/dostawa krawężników betonowych 20x30x100 cm kl.1s/dostawa krawężników betonowych 20x30x100 cm kl 3U
21 UAB ANTROCELAS Dostawa stabilizatora mastyksu-antrocel-g z dostawa do WMB modlin.
22 GEOINDEX Dostawa mat betonitowych.
23 Konrad Wojciechowski Dostawa płyt betonowych drogowych typu ciężkiego.
24 PGE Ekoserwis S. A. Dostawa popiołu lotno wapiennego.
25 ANNA SP. Z O.O. Dostawa i przechowywanie stali
26 Saferoad Grawil SP. Z O.O. Mobilne poduszki zderzeniowe TTMA z tablicą U-26a
27 Pol-Euro SP. Z O.O. Paliwo i inne towary
28 Boguc Construction Sp. Z.o.o Dostawa sklejki szalunkowej Topola klasa „A”
29 Piotr Piłkowski ATD POLSKA Dostawa nakrętek, podkładek, śrub kleju do zab. gwintów
30 Peri Polska SP. Z O.O. Dostwa sklejki szalunkowej
31 UNI BITUMEN SP. Z O.O. ASFALT 35/50
32 BETARD SP. Z O.O. Dostawa belek prefabrykowanych
33 DWD SYSTEM SP. Z O.O. Dostawa wpustów i sączków
34 ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Dostawa asfaltu drogowego 35/50(H-47110) / Dostawa asfaltu drogowego 50/70(H-47130)
35 Griltex Sp. z o.o. Dostawa Geokompozytu oraz Geowłókniny
36 TRANS-ROTONDO Sp. z o.o Dostawa sprzetu budowlanego wraz z obsługą oraz dostawa paliwa
37 Sika Poland Sp. z o.o. Dostawa sikadur combiflex SG-20m / dostawa kleju sikadur 31CF+
38 Lider Grzegorz Szygłowski Dostawa płyt drogowych 300x150x15/ dostawa płyt drogowych typu ciężkiego
39 Bosta Beton Sp. z o.o. Dostawa Betonu Towarowego
40 Forbulid S.A. Dostawa materiałów budowlanych
41 Flora Bis Dostawa prefabrykowanych słupów stalowych do ekranów akustycznych
42 CZD Chemia Janusz Trojanowski Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej 25Kg /bitumiczna masa zalewowa na gorąco TL82/
43 Betoniarnia Modlin s.c. Dostawa Betonu Towarowego (c8/10)(c12/15)(c16/20)(C8/20)(C12/15)(C16/20) Dmax=16mm
44 HAP AMATURA GRUPA SBS Sp. z o. o. Dostawa rur drenarskich PVC/rur pełnych PVC/studni drenarskich/włazu żeliwnych/uszczelek do przejść szczelnych
45 HILTI (Poland) Sp. z o.o. Dostawa materiałów budowlanych
46 Orlen Asfalt Dostawa asfaltu drogowego
47 ALMAX Magdalena Ptaszek Dostawa Tarcicy, krawędziaków, zrzyny
48 K.N Turbo Trans-Kop Kamil Napiórkowski Dostawa pospółki
49 Mac Investment Damian Mac Dostawa pospółki 0/12
50 Thomas Cementy Dostawa cementu CEM II/V 32,5 R
51 K.N.- TURBO TRANS KOP Kamil Napiórkowski Dostawa pospółki
52 Calvero Sp. z o.o. Dostawa paneli akustycznych
53 RAVIN sp. z o.o. Dostawa pospółki
54 Trasteel Engineering Polska Sp. z o.o. Dostawa koszy zbrojeniowych pod słupy na ekrany akustyczne
55 World Acoustic Group S.A. Dostawa drzwi technicznych, drzwi ewakuacyjnych, otworów rewizyjnych oraz bram
56 Podkowa Sp. z o.o. Dostawa i montaż oraz konserwacja tymczasowej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej
57 BAUKRANE Sp. z o.o. Dostawa materiałów budowlanych
58 Forbuild S.A Dostawa osłonek PCV na pręty zbrojeniowe
Dostawa płynu antyadhezyjnego Ekobet 0
Dostawa impregnatu C1-30
Dostawa korów betonowych EX typ 01
59 AP Chemie sp. z o. o. sp.k Dostawa materiałów
60 SIATMAR Marek Jankiewicz Dostawa Listw montażowych oraz siatki „Żabianki”
PODWYKONAWCY
1 Siemens Mobility Sp. z o.o.
/Yunex sp. z o.o.
Dostawa, montaż, uruchomienie podsystemów i urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem wraz z realizacją prac instalacyjnych.
2 ViaCon Polska Sp. z o.o. Projekt wykonawczy oraz roboty polegające na dostawie i montażu stalowych konstrukcji z blachy falistej SuperCor wraz z zabezpieczenim antykorozyjnym oraz konstrukcji powłokowo-żelbetowej CON/SPAN wraz z pracami izolacyjnymi prefabrykatów.
3 FREZDROM
Grzegorz Kazimierczak Siedlce
Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie stabilizacji podłoża.
4 MAG-MAR Sp. z o.o. Roboty zbrojarsko - ciesielskie.
5 BOMAR Sp. z o.o. Roboty ziemne przy obiektach mostowych.
6 WB Instal Sp. z o.o. Roboty ziemne przy obiektach mostowych.
7 Tree Capital Sp. z o.o. Rozbiórka i wyburzenie obiektów budowlanych.
8 MELIOREX Sp. z o.o. Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych oraz przepustów drogowych.
9 Gaz Mazowsze Wykonanie robót budowlano-montażowych.
10 INTERASPHALT Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlano-montażowych.
11 Maciej Pawlak Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze Pawlak Wykonanie studni.
12 BMP Budownictwo Marek Bliźniuk Wykonanie robót żelbetowych.
13 HYDROTECC – ANG Sp. z o.o. Wyrównywanie powierzchni, oraz utworzenie przeciwspadku z żywic epoksydowych na płycie ustroju nośnego mostu.
14 INTERASPHALT Sp. z o.o. Wykonanie warstwy wiążacej na obiektach inżynierskich z asfaltu lanego.
15 Alu Force Daniel Popiel Wykonanie robót budowlano-montażowych/drogowych.
16 KELLER POLSKA Sp. z o.o. Wzmocnienie podłoża gruntowego.
17 Jakub Iwan Zakład Ziemno Budowlany Wykonanie zbiorników retencyjnych i melioracji.
18 Li-bruk Michał Lipka Wykonanie robót brukarskich.
19 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. Zabezpieczenie podpór mostu MS-03 przed rozmywaniem.
20 Wiercenie Studni Przeciski Poziome Stefan Trzepałka Wykonanie studni.
21 FREZDROG Kazimierz Gaweł,
Barbara Gaweł
Wykonanie stabilizacji podłoża.
22 DWD SERVICE Sp. z o.o. Wykonanie izolacji natryskowej MMA gr. 2mm zgodnie z STWiORB.
23 ROB-BUD-WÓJCIK Wykonanie robót brukarskich.
24 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ''KADAKRYL'' MICHAŁ JUREWICZ Zabezpieczenie powierzchni betonowych.
25 Mostostal Kraków Dostawa i montaż konstrukcji stalowej na obiekcie inżynierskim MS-03.
26 TECH-PROJECT BRZOZA Sp. z o.o. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej.
27 P2P Sp. z o.o. Wykonanie robót ciesielskich i żelbetowych.
28 TP TELTECH Sp. z o.o. Wykonanie przebudowy kolizji sieci i urządzeń teletechnicznych.
29 Elektromonter Sp. z o.o. Budowa oświetlenia drogowego wraz zasilaniem, budowa zasilania pompowni wód deszczowych itd.
30 Olan Południe Sp. z o.o. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową.
31 PRI INŻBUD Andrzej Klaga Wykonanie wyciąganych i traconych ścianek szczelnych wraz z dzierżawą wraz z wykonaniem projektu technologicznego.
32 Giera Znaki Drogowe SP. J. Dostawa i montaż tabilc pryzmowych w ramach czasowej organizacji ruchu
33 P.B. TOP-BUD Toasz Muchowski Wykonanie montażu zbrojenia obiektów inżynierskich
34 PHU BRZOZA SŁAWOMIR BRZOZA Wykonanie czyszczenia stalowej płyty ustroju mostu przez rzekę Wisłę MS-03 - jezdnia wschodnia
35 VSL Polska SP. Z O.O. Roboty budowlanego polegające na kompleksowej dostawie i montażu a także konserwacji akomodacyjnej sygnalizacja świetlnej na dwóch skrzyżowaniach wraz z utrzymaniem oraz wykonaniu doświadczeń tymczasowych przejść dla pieszych / Dostawa i wykonanie prac sprężających obiektów inżynieryjskich
36 B2 SP. Z O.O. Roboty budowlane montaż łożysk mostowych, montaż dylatacji mostowych, wykonaniu dokumentacji, podniesienie ustroju i wymiana łożysk MS-03, usunięcie dylatacje MS-03
37 OGRODY KIJEWICZ Tomasz Kijewicz Wykonanie zieleni drogowej
38 SOTO GROUP SP. Z O.O Roboty budowlano-montażowe/drogowe / wykonanie wykopów, zaspek, stożków, wymiana gruntu i warstw filtracyjnych
39 IZOTRADE Rafał Rainholc Wykonanie czyszczenia oznakowania poziomego grubowarstwowego
40 Yunex Sp. z o.o. Dostawa urządzeń i oprogramowania do tymczasowego sterowania zmiennymi pasami ruchu
41 "Ogrody Kijewicz" Tomasz Kijewicz Wykonanie i pielęgnacja zieleni drogowej
42 Saferoad Grawil SP. Z O.O. Montaż, utrzymanie, demontaż tymczasowych barier drogowych
43 Orange Polska S.A. Wykonanie przebudowy kolizji sieci i urządzeń teletechnicznych
44 Paweł Szymoszczyk Usługi Transportowe Humusowanie Skarp i Rowów
45 BUD-SPAW Sp. z o.o. Kompleksowe utrzymanie 24/7 oraz demontaż tymczasowego oznakowania pionowego
46 Marcin Kosiorek Wynajem i demontaż oraz odbiór rusztowań
47 PROF-LUX Igor Babii Świadczenie usług monterskich
48 Marcin Kozieł ED-MAR Zapewnienie sprzętu budowlanego wraz z obsługą oraz dostawa paliwa
49/50 PPHU PROWERK Sp. z o.o. Montaż i dostawa barier linowych i stalowych wraz z osłonami wraz z osłonami przeciwolśnieniowymi
51 JAKOP Jakub Płacheta Dostawa oraz obsługa sprzętu budowlanego oraz dostawa paliwa
52 Stanisław Miłek KRANSTAN Dostawa oraz obsługa sprzętu budowlanego oraz dostawa paliwa
53 KARA Rafał Antosik Wynajem brygady do prac porządkowych
54 Kanesa sp. z o.o. Dostawa oraz obsługa sprzętu budowlanego oraz dostawa paliwa
55 M2S-BUD sp. z o.o. Montaż ekranów akustycznych
56 Proste sp z.o.o Usunięcie powłok malarskich z odsłoniętych fragmentów mostu „MS-03”
57 Przedsiębiorstwo budowlane
Małgorzata Iwan
Prace przygotowawcze do montażu obrzeży w zbiornikach /Prace przygotowawcze pod wykopy i transport materiału z demontażu tunelu wraz z zasypaniem, zagęszczeniem i likwidacją wykopu
58 Bastall Anita Zielińska Zapewnienie sprzętu budowlanego wraz z obsługą oraz dostawa paliwa
59 Kamko Krzysztof Osiński Realizacja robót izolacyjnych na prefabrykantach żelbetowych CONSPAN dla obiektu WS-11
60 FBHU K&J Józef Jażdżyk Wykonanie ścian podporowych w zasypkach zbrojonych obiektu inżynierskiego WS-11 i PZGd-09
61 COMAN Usługi sprzętowe Sp. z o.o. Zapewnienie sprzętu budowlanego wraz z obsługą oraz dostawa paliwa
62 GEOCAD Sp. z o.o. Obsługa geodezyjna