Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
USŁUGODAWCY
1 Egis Poland Sp. z o.o. Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
2 DROG-TECH Sp. z o.o. Odwierty w nawierzchni i podłożu oraz badania materiału pozyskanego, badania materiałów zewnętrznych, tymczasowa organizacja ruchu
3 Piotr Sosnowski, Małgorzata Sosnowska Dzierżawa działki
4 DROG-TECH Sp. z o.o. Wykonanie prac i świadczenie usług w zakresie częściowej obsługi labolatoryjnej Inwestycji
5 Pracownia Archeologii Terenowej
Adam Kostrzoń
Pełnienie stałego nadzoru archeologicznego
6 IRP BIURO PROJEKTÓW Wykonanie rysunków wykonawczych ustrojów i podpór dla obiektów inżynierskich
7 Geopartner Inżynieria Sp. z o.o. Obsługa geodezyjna
8 PPHU Skalec Józef Skalec Usługa kompleksowej wycinki, karczowania i zabezpieczania drzew i krzewów
9 Mikucka Ewa PHU M&M Obsługa tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki drzew
10 FPP ENVIRO Sp. z o.o. Pełnienie nadzoru środowiskowego
11 Warszawskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne S.A.
Dokonanie opisu stanu faktycznego i prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego
12 P.U.H. DIKAR Dariusz Kruszyński Wykonanie i świadczenie usług w zakresie pełnienia komplekowego rozpoznania oraz nadzoru saperskiego
13 Saferoad Grawil Sp. z o.o. Prace w zakresie kompleksowej obsługi tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy
14 V2B POLAND MACIEJ KRAJEWSKI Usługi w zakresie inwentaryzacji obiektów budowlanych, dróg i urządzeń inwestycji
15 Skarb Państwa Lasy Państwowe Najem budynku biurowego
16 DPM Industry SP. Z O.O. S.K. Dostawa rury SAWH
17 Grupa GT OCHRONA SP. Z O.O. Wideo-analizy
18 Safety Time Prace w zakresie pełnienia funkcji Specjalisty ds. BHP
19 Laboratorium drogowe Wojciech Bogacki Pobranie próbek kruszywa, wykonanie badań
20 Horizont Rolos Sp. z o.o. Poduszka zderzeniowa TTMA SV-100 z tablicą U26a
21 Usługi Budowlane Włodarczyk Stanisław Wynajem samochodu ciężarowego o masie powyżej 8t do obsługi poduszki zderzeniowej
22 Salvada Sp. z o.o. Wynajem kompletnego ogrodzenia ażurowego
23 POLSERVICE GEO Sp. z o.o. Kompleksowa obsługa geodezyjna
24 IMPRESSION Sp. z o.o. Najem sprzętu budowlanego
25 KAJ PIOTR ROMANOWSKI Czyszczenie i utrzymanie w czystości nawierzchni chodników, przystanków, placów, dróg wewnętrznych, dojazdowych, tymczasowych oraz pasa drogowego na terenie i w obrębie Inwestycji
26 KOP-TRANS Jan Chrostowski Najem sprzętu budowlanego
DOSTAWCY
1 TH Thomas Cementy S.p. z o.o. Dostawa spoiwa Strada.
2 CEMEX Sp. Z o. o. Dostawa Kruszywa łamanego.
3 GEOMINERALS Sp. z o.o. Dostawa Kruszywa łamanego.
4 ACERO GROUP Sp. z o.o. Dostawa rury SAWH
5 VIACON Sp. z o.o. Dostawa przepustów typu HELCor oraz HelCor PA
6 VECO-BET Sp. z o.o. Dostawa płyt betonowych MON 300x150x15
7 BSK RETURN S.A. Dostawa stali zbrojeniowej, elementów żelbetowych
8 P.P.H.U RAWI-KRUSZ Dostawa kruszywa naturalnego
9 MOSTY ŁÓDZ SP. A. Dostawa belek prefabrykowanych spężanych typu T
10 Mech-Bud S.A. Produkcja, magazynowanie i dostawa bloków betonowych
11 X BETON SP. Z O.O Dostawa betonu
12 OPTEM SP. Z O.O. Dostawa na materiały budowlane
13 Warter Polymers SP. Z O.O. Dostawa materiałów
14 Pebit SP. Z O.O. Dostawa środka adhezyjnego IMPACT 8100
15 RETTENMAIER Polska Sp. z o.o. Dostawa stabilizatora mieszanki mineralno-asfaltowej SMA - VIATOP
16 Trans-Żwir Jan Kitowicz Dostawa piasku i żwiru na potrzeby wykonania mieszanek betonowych
17 Orlen Asfalt Sp. z o.o. Dostawa asfaltu
18 Mark Hydrotechnika Sp. z o.o. Dostawa zbiorników retencyjnych
19 IMPRESSION Sp. z o.o. Dostawa cementu, emulsji kationowo wolnorozpadowej
20 THOMAS Cementy Sp. z o.o. Dostawa cementu, spoiwa hydraulicznego
21 Kompania Górnicza Sp. z o.o. Dostawa kruszywa
22 Pająk Dariusz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "DARIMEX" Dostawa piasku
PODWYKONAWCY
1 Grantech Group Roboty Budowlane, m.in. konstrukcja placu magazynowego, konstrukcja drogi
2 Impression Sp. z o.o. Wykonanie konstrukcji placu magazynowego
3 NOWUM Michał Komsta Roboty budowlane polegające na przebudowie gazociągów w/c oraz istniejącej sieci gazowej GAZ System
4 Paweł Chyczewski
„INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE”
Zakres prac do wykonania dla przyłącza SN Wytwórni Mas Bitumicznych, budowa stacji transformatorowa, linia zasilająca
5 BUDMEX Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na budowie przepustów, murów oporowych i robót ziemnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych i związanych z tą budową prac i robót budowlanych
6 Baltic Group Sp. z o.o. Roboty Budowlane oraz zobowiązania zawarte w umowie
7 AARSLEFF Sp. z o.o. Wykonanie pali prefabrykowanych pod fundamentami obiektów MS-7, MD-7.1, MS-9, MD-9.1, MD-9
8 TREE CAPITAL Sp. z o.o. Rozbiórce budynków oraz wiaduktów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych i związanych z tą bdową prac i robót budowlanych
9 Podkowa Sp. z o.o. Wdrożenie zmian w sygnalizacji świetlnej
10 TP TELTECH Sp. z o.o. Przebudowa kolizji teletechnicznych
11 WEGARTEN Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wykonaniu warstw konstrukcyjnych
12 BAXTOM Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na przebudowie kolizji elektrycznych
13 ZRI Henryk i Rafał Chrobok SP. J Roboty budowlane polegające na wykonaniu tymczasowego zabezpieczenia wykopu
14 Żelbet-Ewa Żuchniewicz Budowa obiektów WD-1, WD-2, WD-3, WD-4. WD-8, WD-11
15 KELLER POLSKA SP. Z O.O. Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wzmocnienie podłoża gruntowego na dojazdach obiektów MS-9, WD-9 I WD-9.2
16 ITON SP. Z O.O. Roboty budowlane polegające na budowie obiektów WS-5, WS-10, TP-6, MS-7, MD-7.1, MD-7.2, MS-9, MD-9.1, MD-9.2
17 Piotrowski Łukasz HYDRO-BUD Roboty polegające na wykonaniu przyłacza do zapleczy budowy
18 TE-EKTRA ZOFIA OLSZEWSKA Budowa kanału technologicznego
19 B2 SP. Z O.O. Montaż łużysk i dylatacji
20 Podkowa SP. Z O.O. Budowa oświetlenia drogowego
21 Interasphalt Sp. z o.o. Wykonanie warstwy wiążącej i przeciwspadków z asfaltu lanego
22 MARK INSTAL Sp. z o.o. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wszystkimi elementami odwodnienia
23 STAL BUD Sp. z o.o. Dostawa i montaż balustrad ochronnych wraz z wykonaniem dokumentacji warsztatowej
24 IMPRESSION Sp. z o.o. Wykonanie mieszanki MCE
25 Usługi Transportowe Krzysztof Walencik Montaż przepustów z rur HDPE fi 500, fi 600, fi 800 oraz stalowe fi 600 i fi 800