Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
USŁUGODAWCY
1 Egis Poland Sp. z o.o. Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
2 DROG-TECH Sp. z o.o. Odwierty w nawierzchni i podłożu oraz badania materiału pozyskanego, badania materiałów zewnętrznych, tymczasowa organizacja ruchu /Opracowanie recepty AC22P 35/50 KR3-/bez RAP/Opracowanie recepty AC16W KR4-/ bezdestruktu
3 Piotr Sosnowski, Małgorzata Sosnowska Dzierżawa działki
4 DROG-TECH Sp. z o.o. Wykonanie prac i świadczenie usług w zakresie częściowej obsługi labolatoryjnej Inwestycji
5 Pracownia Archeologii Terenowej
Adam Kostrzoń
Pełnienie stałego nadzoru archeologicznego
6 IRP BIURO PROJEKTÓW Wykonanie rysunków wykonawczych ustrojów i podpór dla obiektów inżynierskich
7 Geopartner Inżynieria Sp. z o.o. Obsługa geodezyjna
8 PPHU Skalec Józef Skalec Usługa kompleksowej wycinki, karczowania i zabezpieczania drzew i krzewów
9 Mikucka Ewa PHU M&M Obsługa tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki drzew
10 FPP ENVIRO Sp. z o.o. Pełnienie nadzoru środowiskowego
11 Warszawskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne S.A.
Dokonanie opisu stanu faktycznego i prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego
12 P.U.H. DIKAR Dariusz Kruszyński Wykonanie i świadczenie usług w zakresie pełnienia kompleksowego rozpoznania oraz nadzoru saperskiego
13 Saferoad Grawil Sp. z o.o. Prace w zakresie kompleksowej obsługi tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy
14 V2B POLAND MACIEJ KRAJEWSKI Usługi w zakresie inwentaryzacji obiektów budowlanych, dróg i urządzeń inwestycji
15 Skarb Państwa Lasy Państwowe Najem budynku biurowego
16 DPM Industry SP. Z O.O. S.K. Dostawa rury SAWH
17 Grupa GT OCHRONA SP. Z O.O. Wideo-analizy
18 Safety Time Prace w zakresie pełnienia funkcji Specjalisty ds. BHP
19 Laboratorium drogowe Wojciech Bogacki Pobranie próbek kruszywa, wykonanie badań
20 Horizont Rolos Sp. z o.o. Poduszka zderzeniowa TTMA SV-100 z tablicą U26a
21 Usługi Budowlane Włodarczyk Stanisław Wynajem samochodu ciężarowego o masie powyżej 8t do obsługi poduszki zderzeniowej /jednoraroze hałdowanie kruszyw w zasiekach WMB/Załadunek kruszyw do zasieków WMB do dozatorów/Wynajem zapasowej ładowarki do prac na WMB zgodnie z wymaganiami kontraktu / Usługi transportowe /
22 Usługi Budowlane Włodarczyk Stanisław Wynajem ładowarki min. 3,5m3 do jdenorazowego hałdowania kruszyw i mieszanek na zasięg podnoszenia na zapleczu drogowym /Wynajem ładowarki min. 3,5m3 do ładowania kruszyw i mieszanek na zapleczu drogowym/Wynajem ładowarki min. 3,5m3 do jednorazowego hałdowania desktruktu na zasięg podnoszenia na zapleczu drogowym/Wynajem ładowarki min. 3,5m3 do ładowania deskrutku na samochodu na zapleczu drogowym/wynajem koparki kołowej do prac rozbiórkowych przy wsparciu sił własnych
23 Salvada Sp. z o.o. Wynajem kompletnego ogrodzenia ażurowego
24 POLSERVICE GEO Sp. z o.o. Kompleksowa obsługa geodezyjna
25 IMPRESSION Sp. z o.o. Najem sprzętu budowlanego
26 KAJ PIOTR ROMANOWSKI Czyszczenie i utrzymanie w czystości nawierzchni chodników, przystanków, placów, dróg wewnętrznych, dojazdowych, tymczasowych oraz pasa drogowego na terenie i w obrębie Inwestycji
27 KOP-TRANS Jan Chrostowski Najem sprzętu budowlanego / Roboty budowlane
28 Nowakowski Stanisław F.H.U NOW-POL Usługi Transportowe
29 BUD-SPAW Sp z o. o. Kompleksowe utrzymanie w trybie 24/7 oraz demontaż tymczasowego oznakowania pionowego
30 Joanna Tabor EKO-TAB Wywóz odpadów budowlanych
31 IMPRESSION Sp. z o.o. Mieszanie kruszywa grubego 4-31,5 mm oraz Piasku 0-4mm
32 OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o Wykonanie usługi skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową,Skropienie warstw konstrukcyjnych mleczkiem wapiennym , zalewaniu krawędzi asfaltem drogowym/dostawa emulsji kationowo wolnorozpadowej C60B10ZM
33 KA-RO Sp z o.o. Usługi Geodezyjne / Wykonanie dokumentacji podwykonawczej z wykonaniem map/Wyniesienie oraz stabilizacja pasa drogowego oraz znowienie zniszczonych punktów geodezyjnych/wyznaczenie i stabilizacja świadka PD wraz z projektem i dokumentacją/wykonanie reparów mostowych/wykonanie cyklicznych pomiarów budowy z użyciem drona/wykonanie modelu 3D wraz z wygenerowaniem z niego powierzchni dróg oraz ścieżek rowerowych
34 GERPOL Sp. z o.o. Sprzedaż paliwa
35 Raszyński Tomasz UNI- USŁUGI Przesiewanie materiału na trzy frakcje (z załadunkiem i hałdowaniem materiału) 0-4,4-31,5;31,
36 PERI Sp. z o.o. Określenie warunków dzierżawy oraz sprzedaż elementów deskowań (szalunków) i rusztowań systemu peri
37 Przedsiębiorstwo- Produkcyjno- Usługowo -Handlowe „JR” Ryszard Jankowski Wynajem żurawia 120T wraz z obsługą operatora posiadającego odpowiednie uprawnienia/wynajem żurawia 160T wraz z obsługą operatora posiadającego odpowiednie uprawnienia/Mobilizacja żurawia 120T wraz z przejazdem na budowe i powrotem/Mobilizacja żurawia 160t wraz z przejazdem na budowe i powrotem
38 Szymon Rurarz Dzierżawa działki
39 POLKOL SP. z o.o. Wynajem równiarki z systemami i obsługą operatorską /wynajem walca stal guma wraz z obsługą operatorską
40 PRL Grzegorz Piotrowski Wynajem HDS wraz z obsługą operatorską
41 Konsorcjum-Gminny Zakład Komunalny
Sp. z o.o. i Hydro Bud
Wykonanie z najwyższą starannością drenażu geokompozytowego w pasie rozdziału-sączki fi 160mm/drenaż geokompozytowy w pasie rozdziału-studnie rewizyjne fi=600mm/drenaż geokompozytowy w pasie rozdziału-odprowadzenie wody do studni KD rurą pełnościenną fi=160mm/Drenaż klasyczny przy krawędzi jezdni -sączki fi = 160 mm/Drenaż klasyczny przy krawędzi jezdni-studnie rewizyjne fi-600mm/Drenaż klasyczny przy krawędzi jezdni-odprowadzenie wody do studni KD rurą pełnościenną fi-160mm
41 INSTUTUT BADAŃ TECHNICZNYCH Sp. z o.o. Obsługa laboratoryjna z pracownikiem wraz z sprzętem budowa drogi
42 IZOMOST Michał Fila Kompleksowe wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej
43 Usługi Sprzetem Budowlanym
Chrzanowski Kamil
Usługa Transportowa
44 Speed-Trans Rafał Golasa Usługa Transportowa
DOSTAWCY
1 TH Thomas Cementy S.p. z o.o. Dostawa spoiwa Strada. / dostawa cementu
2 CEMEX Sp. Z o. o. Dostawa Kruszywa łamanego.
3 GEOMINERALS Sp. z o.o. Dostawa Kruszywa łamanego / dostawa kruszywa naturalnego grubego 31.5mm
4 ACERO GROUP Sp. z o.o. Dostawa rury SAWH
5 VIACON Sp. z o.o. Dostawa przepustów typu HELCor oraz HelCor PA
6 VECO-BET Sp. z o.o. Dostawa płyt betonowych MON 300x150x15
7 BSK RETURN S.A. Dostawa stali zbrojeniowej, elementów żelbetowych
8 P.P.H.U RAWI-KRUSZ Dostawa kruszywa naturalnego
9 MOSTY ŁÓDZ SP. A. Dostawa belek prefabrykowanych spężanych typu T
10 Mech-Bud S.A. Produkcja, magazynowanie i dostawa bloków betonowych / transport i obsługa pompowania betonu
11 X BETON SP. Z O.O Dostawa betonu
12 OPTEM SP. Z O.O. Dostawa na materiały budowlane
13 Warter Polymers SP. Z O.O. Dostawa materiałów
14 Pebit SP. Z O.O. Dostawa środka adhezyjnego IMPACT 8100
15 RETTENMAIER Polska Sp. z o.o. Dostawa stabilizatora mieszanki mineralno-asfaltowej SMA - VIATOP
16 Trans-Żwir Jan Kitowicz Dostawa piasku i żwiru na potrzeby wykonania mieszanek betonowych
17 Orlen Asfalt Sp. z o.o. Dostawa asfaltu
18 Mark Hydrotechnika Sp. z o.o. Dostawa zbiorników retencyjnych
19 IMPRESSION Sp. z o.o. Dostawa cementu, emulsji kationowo wolnorozpadowej
20 THOMAS Cementy Sp. z o.o. Dostawa cementu, spoiwa hydraulicznego
21 Kompania Górnicza Sp. z o.o. Dostawa kruszywa
22 Pająk Dariusz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "DARIMEX" Dostawa piasku / Zakup Żwiru
23 Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Dostawa krawężników betonowych, oporników betonowych, obrzeży betonowych, kostek brukowych betonowych,płyt ażurowych
24 ROWIBUD Sp. z o.o. Dostawa wypustów odwadniających
25 ALPIDA Sp. z o.o. Dostawa krawężników granitowych 20/30 skos 4/12 dł: 70-140 cm. Na ławie z oporem /krawężników granitowych 15/30 skos 3/12 dł: 70-140 cm. Na ławie z oporem china product oraz dostawa oporników granitowych 12/25 dł:80-120 na ławie z oporem
26 HTI BP Sp. z o.o. Dostawa wyrobów budowlanych /Dostawa rur PE
27 COLAS Polska Sp. z o.o. Dostawa emulsji asfaltowej C60B10ZM/R /
27 Lafarge Kruszywa i Beton Dostawa mączki wapiennej
29 TRZUSKAWICA S.A Dostawa materiałów
30 XBETON Sp.z.o.o Sp.k Dostawa mieszanek betonowych oraz Podbudowy drogowej
31 Krzysztof Grąbczewski
WYDOBYWANIE KRUSZYWA NATURALNEGO
Dostawa pisaku
32 G4TRADE Sp. z o. o. Dostawa materiałów
33 UNIMEX Paryska Sp. J. Dostawa materiałów
34 Przedsiębiorstwo Górniczo - Produkcyjne "BAZALT" Spółka Akcyjna Dostawa prefabrykantów z betonu
35 Mackiewicz Prefabrykacja Sp. z o.o. Dostawa studni betonowych
36 SYSTEMY i TECHNOLOGIE” Sp. z o.o. Dostawa Desek Gzymsowych
37 P.W OLBUD Szymczak Aleksander Dostawa Cementu CEM II/B(V-LL) 32,5 R
38 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Maria Skorupka Dostawa koszy zbrojeniowych do zbrojenia pali i ekranów akustycznych
39 P.W.OLBUD Szymczyk Aleksander Dostawa Cementu CEM II/B(V-LL) 32,5 R
40 Neptun Sp. z o.o. Dostawa materiałów budowlanych
41 Stefanco Sp. z o.o. Dostawa Betonu
42 BRUK-BEET Sp. z o.o. Dostawa płyty brukowej - korytka ściekowego zwykłego 15x60x50cm/Dostawa płyty brukowej-korytka ściekowego trójkątnego 18/20x50x50 cm /dostawa płyty brukowej 50x50x7 cm (kolor szary)/Dostawa płyt ażurowych zbrojonych "JOMB" 1000x750x125mm
43 SAT Sp. z o.o. Dostawa emulsji asfaltowej C60B10 ZM/R
44 KWAZAR Corporation Sp. z o.o. Dostawa Spereratorów Ruchu U-25c
PODWYKONAWCY
1 Grantech Group Roboty Budowlane, m.in. konstrukcja placu magazynowego, konstrukcja drogi
2 Impression Sp. z o.o. Wykonanie konstrukcji placu magazynowego./ Mieszanie kruszywa grubego 4-31mm i piasku o grubości 0-4mm
3 NOWUM Michał Komsta Roboty budowlane polegające na przebudowie gazociągów w/c oraz istniejącej sieci gazowej GAZ System
4 Paweł Chyczewski
„INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE”
Zakres prac do wykonania dla przyłącza SN Wytwórni Mas Bitumicznych, budowa stacji transformatorowa, linia zasilająca
5 BUDMEX Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na budowie przepustów, murów oporowych i robót ziemnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych i związanych z tą budową prac i robót budowlanych
6 Baltic Group Sp. z o.o. Roboty Budowlane oraz zobowiązania zawarte w umowie
7 AARSLEFF Sp. z o.o. Wykonanie pali prefabrykowanych pod fundamentami obiektów MS-7, MD-7.1, MS-9, MD-9.1, MD-9
8 TREE CAPITAL Sp. z o.o. Rozbiórce budynków oraz wiaduktów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych i związanych z tą budową prac i robót budowlanych
9 Podkowa Sp. z o.o. Wdrożenie zmian w sygnalizacji świetlnej
10 TP TELTECH Sp. z o.o. Przebudowa kolizji teletechnicznych
11 WEGARTEN Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wykonaniu warstw konstrukcyjnych
12 BAXTOM Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na przebudowie kolizji elektrycznych
13 ZRI Henryk i Rafał Chrobok SP. J Roboty budowlane polegające na wykonaniu tymczasowego zabezpieczenia wykopu
14 Żelbet-Ewa Żuchniewicz Budowa obiektów WD-1, WD-2, WD-3, WD-4. WD-8, WD-11
15 KELLER POLSKA SP. Z O.O. Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wzmocnienie podłoża gruntowego na dojazdach obiektów MS-9, WD-9 I WD-9.2
16 ITON SP. Z O.O. Roboty budowlane polegające na budowie obiektów WS-5, WS-10, TP-6, MS-7, MD-7.1, MD-7.2, MS-9, MD-9.1, MD-9.2
17 Piotrowski Łukasz HYDRO-BUD Roboty polegające na wykonaniu przyłacza do zapleczy budowy
18 TE-EKTRA ZOFIA OLSZEWSKA Budowa kanału technologicznego
19 B2 SP. Z O.O. Montaż łużysk i dylatacji
20 Podkowa SP. Z O.O. Budowa oświetlenia drogowego
21 Interasphalt Sp. z o.o. Wykonanie warstwy wiążącej i przeciwspadków z asfaltu lanego
22 MARK INSTAL Sp. z o.o. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wszystkimi elementami odwodnienia
23 STAL BUD Sp. z o.o. Dostawa i montaż balustrad ochronnych wraz z wykonaniem dokumentacji warsztatowej
24 ORANGE POLSKA S.A. Przebudowa kolizji teletechnicznych
25 Usługi Transportowe Krzysztof Walencik Montaż przepustów z rur HDPE fi 500, fi 600, fi 800 oraz stalowe fi 600 i fi 800
26 MD PROGRESS Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie robót brukarskich
27 EKOPRES S.A. Budowa Ekranów Akustycznych
28 PAWEŁ SZYMOSZCZYK USŁUGI TRANSPORTOWE Humusowanie skarp i rowów
29 ALDESA NOWA ENERGIA Sp. z o.o. Wykonanie obiektów budowlanych
30 Dawid Nowicki wykonanie kompleksowych robót ziemnych, w tym usunięciu humusu /wykonaniu wykopu na odkład /wykonaniu nasypu (zasypki gruntem z odkładu wraz z zagęszczeniem) /wykonaniu nasypu(zasypki gruntem z dowozu wraz z zagęszczeniem) /wykonaniu podbudowy z kruszywa wraz z zagęszczeniem
31 Usługi Dźwigowe Andrzej Krym Wynajem żurawia 350T
32 Sentta Sp. z o.o. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, technologicznej/Wykonanie instalacji cipłej i zimnej wody użytkowej/Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania/Wykonanie instalacji gazowej/Wykonanie kotłowni gazowej/Wykonanie instalacji wentylacji/Wykonanie instalacji klimatyzacji
33 Building4you Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie kompleksowych robót stanu surowego w tym /wykonanie robót fundamentowych /wykonanie izolacji fundamentów /wykonanie robót murowych /wykonanie robót żelbetowych
34 SLAW-LUK Biliński Wykonanie instalacji elektrycznych w nowoprojektowanych i remontowanych obiektach kubatorowych/Wykonanie oświetlenia w nowoprojektowanych i remontowanych obiektach kubatorowych/wykonanie oświetlenia w nowoprojektowanych i remontowanych obiektach kubatorowych/Wykonanie instalacji teletechnicznych w nowoprojektowanych i remontowanych obiektach kubatorowych/Wykonanie monitoringu łącznie z instalacją bramofonową
35 Sprzedaż Żwiru i Piasku, Wynajem Sprzętu Budowlanego Zdzisław Jędraszczak Przyjęcie i utylizacja materiału z wymiany gruntów - kod odpadu 17 05 04
Wynajem wywrotki
36 NAT-BUD Michał Natkowski Kompleksowe wykonanie róbót dekarskich
37 DWD SYSTEM Sp. z o.o. Wykonanie odwodnienia obiektów mostowych z rur i kształtek polipropylenu PP kolor RAL9002 wraz z elementami mocowań wykonanych z stali kwasoodpornej
38 BUDMARKA Mariusz Matusiak Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z pokryciem blachą /dostawa i montaż wyposażenia z zakresu ślusarki i akcesoriów stalowych
39 Flora Bis Sp. z o. o. Wykonanie i dostarczenie słupów stalowych ocynkowanych
40 TRANS-ROTONDO Sp. z o. o. Wynajem myjki ciśnieniowej wraz z obsługą operatorską
41 IRBUD Sławomir Garlej Roboty budowlane / Roboty polegające na umocnieniu poboczy
42 HYDROTEC ANG Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych-hydrofobizacja/Kompleksowe wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi odpornymi na chlorki/Kompleksowe wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych i schodach
43 Tel_Fiber Sp. z o.o. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
44 PROWERK Sp. z o.o. Dostawa i montaż barier ochronnych drogowych, mostowych i osłon przeciwolśnieniowych
45 Meiser Road Safety Sp. z o.o. Dostawa i montaż barier ochronnych drogowych, mostowych i osłon energochłonnych