Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
USŁUGODAWCY
1 Egis Poland Sp. z o.o. Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
2 DROG-TECH Sp. z o.o. Odwierty w nawierzchni i podłożu oraz badania materiału pozyskanego, badania materiałów zewnętrznych, tymczasowa organizacja ruchu