Postęp robót

Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)Zaawansowanie finansowe


1,90% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe


Projekt Budowlany - 49%


Projekt Wykonawczy - 0%


Wymagania Ogólne - 10,5%


Roboty - 0%