Postęp robót

Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

9,67% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 9,81%Projekt Budowlany - 90,0%


Projekt Wykonawczy - 71,5%


Wymagania Ogólne - 46,67%


Roboty - 0%