Postęp robót

Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

57,32% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 46,49%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 97,0%


Wymagania Ogólne - 93,33%


Roboty - 40,41%