Postęp robót

Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)Zaawansowanie finansowe


2,25% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe


Projekt Budowlany - 90,0%


Projekt Wykonawczy - 0%


Wymagania Ogólne - 22,0%


Roboty - 0%