Postęp robót

Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)Zaawansowanie finansowe


3,47% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe


Projekt Budowlany - 42%


Projekt Wykonawczy - 0%


Wymagania Ogólne - 15,55%


Roboty - 0%