Postęp robót

Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

46,52% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 37,15%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 95,0%


Wymagania Ogólne - 86,67%


Roboty - 30,38%