11<74OCTYPE HTML> S7 Płońsk - Czosnów

Postęp robót

Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

12,41% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 12,41%Projekt Budowlany - 90,0%


Projekt Wykonawczy - 78,0%


Wymagania Ogólne - 53,30%


Roboty - 0%