Postęp robót

Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

16,35% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 16,35%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 93,0%


Wymagania Ogólne - 66,67%


Roboty - 0%