Postęp robót

Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)Zaawansowanie finansowe

31,03% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp - 23,08%Projekt Budowlany - 100,0%


Projekt Wykonawczy - 94,0%


Wymagania Ogólne - 73,33%


Roboty - 8,35%