Galeria - Wybór kategorii

Zdjęcia lotnicze


Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)

Wrzesień 2023 - ⇅
km 300+000 Dowiązanie do ist. km trasy DK7
km 300+200 węzeł Siedlin
km 300+500
km 300+600
km 300+700 Wiadukt drogowy WD-1
km 301+100
km 301+300
km 301+600
km 301+700
km 301+800
km 302+100 Wiadukt drogowy WD-2
km 302+400
km 302+600
km 303+300
km 303+500
km 303+700 Wiadukt drogowy WD-3 Węzeł Poczernin_
km 304+050 MOP typu II
km 304+300
km 304+400
km 305+000
km 305+200
km 305+600 Wiadukt drogowy WD-4
km 305+800
km 306+100
km 306+400
km 306+500
km 306+600
km 306+700
km 307+000 Wiadukt drogowy WS-5
km 307+200 Przejście podziemne TP-6
km 307+300 Most drogowy MS-7
km 307+400_
km 307+500_
km 307+800_
km 308+000 Wiadukt drogowy WD-8
km 308+100
km 308+500
km 308+800
km 309+200 Most drogowy MS-9
km 309+350
km 309+500 Wiadukt drogowy WS-10 Węzeł Przyborowice
km 309+700_
km 310+100
km 310+400
km 310+500
km 310+700
km 311+000
km 311+200
km 311+400
km 311+600
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅