Aktualności

20.07.2021 r. – Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinku I

Dnia 20 lipca 2021 r. Wykonawca – firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. – złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
12.07.2021 r. – Rada Budowy na odcinku I

W dniu 12.07.2021 r. odbyła się Rada Budowa nr 10 na odcinku I.
12.07.2021 r. – Rada Budowy na odcinku II

W dniu 12.07.2021 r. odbyła się Rada Budowa nr 12 na odcinku II.
12.07.2021 r. – Rada Budowy na odcinku III

W dniu 12.07.2021 r. odbyła się Rada Budowa nr 14 na odcinku III.
05.07.2021 r. – Rada Techniczna na odcinku II

W dniu 05.07.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 18 na odcinku II.
19.05.2021 r. - Zmiana numerów telefonów dla poszczególnych odcinków w Biurze Inżyniera Kontraktu

Informujemy, iż w biurze Inżyniera Kontraktu zmodyfikowane zostały numery telefonów dla poszczególnych odcinków.
Szczegóły na naszej stronie w zakładce Kontakt
10.05.2021 r. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinku II

Dnia 10 maja 2021 r. Wykonawca – Mostostal Warszawa S.A. – złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
12.04.2021 r. - Aktualizacja dotycząca informacji z dnia 02.03.2021 r.

Od 12 do 18 kwietnia br. Wykonawca będzie kontynuował badania nawierzchni na węźle Załuski, Ostrzykowizna i drodze powiatowej (Zakroczym – ul. Odpadki). W trakcie prac zwężony będzie pas ruchu i obowiązywać będzie organicznie prędkości.
31.03.2021 r. - Planowane zmiany w organizacji ruchu na DK7 od 07.04.2021 r.

Wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski będzie przeprowadzał badania geotechniczne w pasie dzielącym DK7, zatokach autobusowych i drogach dojazdowych. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7, która umożliwi wykonanie odwiertów geotechnicznych.
Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie warunków geotechnicznych istniejącego terenu, co umożliwi Wykonawcy odpowiednie zaprojektowanie posadowienia dla obiektów drogowych, mostowych oraz zbiorników projektowanej drogi ekspresowej S7 oraz dróg dojazdowych.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 07.04.2021 r. (środa) do 09.04.2020 r. (piątek) od godziny 8:00 do godziny 17:00.

Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała zmienna organizacji ruchu między węzłami Siedlin i Załuski oraz będzie obowiązywało odcinkowo ograniczenie prędkości:

Przy wykonywaniu prac na poboczu:
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu:
- zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przy wykonywaniu prac na lewym pasie ruchu:
- zajęcie 1 pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przypomnijmy
30 września 2020 roku podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę prawie 13-kilometrowego odcinka S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. oraz Aldesa Construcciones S.A. Umowa o wartości 692,5 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.
12.03.2021 r. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinku III

Dnia 12 marca 2021 r. Wykonawca – Budimex S.A. – złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
02.03.2021 r. - Wykonawca S7 Załuski - Modlin przeprowadzi badania nawierzchni

Wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Załuski i Modlin będzie przeprowadzał badania nawierzchni. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 między węzłami Załuski i Modlin, która umożliwi wykonanie odwiertów w istniejącej nawierzchni.
Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie istniejącej konstrukcji, co umożliwi wykonawcy odpowiednie przygotowanie w zakresie technologii i organizacji budowy.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 2.03.2021 r. (wtorek) do 17.03.2021 r. (środa) w godzinach 7:00 - 18:00. Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała następująca czasowa organizacja ruchu:

Przy wykonywaniu prac na poboczu:
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na pasie ruchu drogi krajowej:
- zajęcie jednego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na pasie ruchu drogi ekspresowej:
- zajęcie jednego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Przy wykonywaniu prac na pasie awaryjnym drogi ekspresowej:
- zajęcie pasa awaryjnego (do dyspozycji 2 pasy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Przypomnijmy
9 lipca 2020 roku podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę 12-kilometrowego odcinka S7 pomiędzy węzłami Załuski i Modlin. Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.
24.02.2021 r. - Wznowienie badań nawierzchni pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski i utrudnienia w ruchu

W dniach od 1 do 19 marca 2021 roku wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski będzie przeprowadzał badania nawierzchni.

W celu umożliwienia wykonania odwiertów w istniejącej nawierzchni wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 między węzłami Siedlin i Załuski.

Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie istniejącej konstrukcji, co umożliwi Wykonawcy odpowiednie przygotowanie w zakresie technologii i organizacji budowy.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 01.03.2021 r. (poniedziałek) do 19.03.2021 r. (piątek) od godziny 7:00 do godziny 18:00.
W godzinach przedpołudniowych będą prowadzone prace na kierunku w stronę Gdańska, po południu - w stronę Warszawy.

Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała zmienna organizacja ruchu między węzłami Siedlin i Załuski, co będzie skutkowało wprowadzeniem odcinkowego ograniczenia prędkości:

Przy wykonywaniu prac na poboczu:
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu:
- zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przy wykonywaniu prac w pasie dzielącym:
- zajęcie 1 pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.
10.12.2020 r. - Wykonawca S7 Siedlin – Załuski przeprowadzi badania nawierzchni

Wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski będzie przeprowadzał badania nawierzchni. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 między węzłami Siedlin i Załuski, która umożliwi wykonanie odwiertów w istniejącej nawierzchni.
Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie istniejącej konstrukcji, co umożliwi wykonawcy odpowiednie przygotowanie w zakresie technologii i organizacji budowy.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 28.12.2020 r. (poniedziałek) do 30.12.2020 r. (środa) oraz od 11.01.2021 (poniedziałek) do 29.01.2021 (piątek).
Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała następująca czasowa organizacja ruchu:

Przy wykonywaniu prac na poboczu
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu
- zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przy wykonywaniu prac na lewym pasie ruchu
- zajęcie 1 pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.
10.12.2020 r. - Zmiana organizacji ruchu na DK62 odc. Zakroczym – Nowy Dwór

Od poniedziałku (14.12.2020) nastąpi zmiana organizacji ruchu w ciągu DK62 na odcinku ok. 250 m (od km 187+650 do km 188+400), spowodowana budową tymczasowego zjazdu do zaplecza budowy zlokalizowanego ok. km 187+915 DK62 w kier. Wyszkowa.
Po zakończeniu prac zjazd będzie wykorzystywany przez pojazdy budowy. W związku z tym obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz wyłączenie na odcinku ok. 300 m (od km 187+800 do km 188+100) jednego z dwóch pasów ruchu w kierunku w. Modlin. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Powyższa organizacja ruchu będzie trwała do 30.09.2023 r.
30.09.2020 r. - Trzecia umowa na projekt i budowę S7 Siedlin - Załuski podpisana

W dniu 30 września 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji - konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. - na zaprojektowanie i budowę ostatniego z trzech odcinków S7 od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła).
Umowa o wartości 692,5 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39433/Trzecia-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-Siedlin-Zaluski-podpisana
9.07.2020 r. - Druga umowa na projekt i budowę S7 Płońsk - Czosnów podpisana

W dniu 9 lipca 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji - firmą Mostostal Warszawa S.A. - na zaprojektowanie i budowę drugiego z trzech odcinków S7 od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła).
Umowa o wartości 635 056 154,84 zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z wiosną 2025 r.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38363/Druga-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-Plonsk-Czosnow-podpisana
12.05.2020 r. - Pierwsza umowa na projekt i budowę S7 Płońsk - Czosnów podpisana

W dniu 12 maja 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji - firmą Budimex S.A. - na zaprojektowanie i budowę pierwszego z trzech odcinków S7 od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła).
Umowa o wartości ok. 598,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z końcem 2023 r.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37569/Pierwsza-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-Plonsk-Czosnow-podpisana