Aktualności

07.10.2021 r. – Odcinek I – Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Załuski

W czwartek 7 października 2021 roku, o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej w Szczytnie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy Załuski. Spotkanie będzie dotyczyło odcinka S7 Płońsk – Załuski.
05.10.2021 r. – Odcinek I – Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Płońsk

Dnia 5 października 2021 roku, o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej w Siedlinie odbędzie się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy Płońsk graniczącymi z planowanym odcinkiem drogi S7 Płońsk – Załuski.
24.09.2021 - Specjalista ds. kontaktów ze społecznością lokalną

Dla potrzeb kontaktowania się osób z zewnątrz – np. mieszkańców gmin, przez teren których przebiegać będzie planowana trasa S7 Płońsk zachęcamy do kontaktowania się ze Specjalistą ds. kontaktów ze społecznością lokalną i promocji.

Funkcję tą pełni Pani Patrycja Celińska.
Dane teleadresowe dostępne są w zakładce Kontakt.
28.07.2021 r. – Odcinki I, II, III

Inżynier Kontraktu w dniu 28.07.2021 r. opiniował występowanie zjawisk krasowych na odcinku Płońsk-Czosnów.
20.07.2021 r. – Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinku I

Dnia 20 lipca 2021 r. Wykonawca – firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. – złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
19.05.2021 r. - Zmiana numerów telefonów dla poszczególnych odcinków w Biurze Inżyniera Kontraktu

Informujemy, iż w biurze Inżyniera Kontraktu zmodyfikowane zostały numery telefonów dla poszczególnych odcinków.
Szczegóły na naszej stronie w zakładce Kontakt
10.05.2021 r. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinku II

Dnia 10 maja 2021 r. Wykonawca – Mostostal Warszawa S.A. – złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
12.04.2021 r. - Aktualizacja dotycząca informacji z dnia 02.03.2021 r.

Od 12 do 18 kwietnia br. Wykonawca będzie kontynuował badania nawierzchni na węźle Załuski, Ostrzykowizna i drodze powiatowej (Zakroczym – ul. Odpadki). W trakcie prac zwężony będzie pas ruchu i obowiązywać będzie organicznie prędkości.
31.03.2021 r. - Planowane zmiany w organizacji ruchu na DK7 od 07.04.2021 r.

Wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski będzie przeprowadzał badania geotechniczne w pasie dzielącym DK7, zatokach autobusowych i drogach dojazdowych. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7, która umożliwi wykonanie odwiertów geotechnicznych.
Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie warunków geotechnicznych istniejącego terenu, co umożliwi Wykonawcy odpowiednie zaprojektowanie posadowienia dla obiektów drogowych, mostowych oraz zbiorników projektowanej drogi ekspresowej S7 oraz dróg dojazdowych.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 07.04.2021 r. (środa) do 09.04.2020 r. (piątek) od godziny 8:00 do godziny 17:00.

Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała zmienna organizacji ruchu między węzłami Siedlin i Załuski oraz będzie obowiązywało odcinkowo ograniczenie prędkości:

Przy wykonywaniu prac na poboczu:
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu:
- zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przy wykonywaniu prac na lewym pasie ruchu:
- zajęcie 1 pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przypomnijmy
30 września 2020 roku podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę prawie 13-kilometrowego odcinka S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. oraz Aldesa Construcciones S.A. Umowa o wartości 692,5 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.
12.03.2021 r. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinku III

Dnia 12 marca 2021 r. Wykonawca – Budimex S.A. – złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
02.03.2021 r. - Wykonawca S7 Załuski - Modlin przeprowadzi badania nawierzchni

Wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Załuski i Modlin będzie przeprowadzał badania nawierzchni. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 między węzłami Załuski i Modlin, która umożliwi wykonanie odwiertów w istniejącej nawierzchni.
Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie istniejącej konstrukcji, co umożliwi wykonawcy odpowiednie przygotowanie w zakresie technologii i organizacji budowy.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 2.03.2021 r. (wtorek) do 17.03.2021 r. (środa) w godzinach 7:00 - 18:00. Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała następująca czasowa organizacja ruchu:

Przy wykonywaniu prac na poboczu:
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na pasie ruchu drogi krajowej:
- zajęcie jednego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na pasie ruchu drogi ekspresowej:
- zajęcie jednego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Przy wykonywaniu prac na pasie awaryjnym drogi ekspresowej:
- zajęcie pasa awaryjnego (do dyspozycji 2 pasy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Przypomnijmy
9 lipca 2020 roku podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę 12-kilometrowego odcinka S7 pomiędzy węzłami Załuski i Modlin. Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.
24.02.2021 r. - Wznowienie badań nawierzchni pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski i utrudnienia w ruchu

W dniach od 1 do 19 marca 2021 roku wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski będzie przeprowadzał badania nawierzchni.

W celu umożliwienia wykonania odwiertów w istniejącej nawierzchni wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 między węzłami Siedlin i Załuski.

Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie istniejącej konstrukcji, co umożliwi Wykonawcy odpowiednie przygotowanie w zakresie technologii i organizacji budowy.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 01.03.2021 r. (poniedziałek) do 19.03.2021 r. (piątek) od godziny 7:00 do godziny 18:00.
W godzinach przedpołudniowych będą prowadzone prace na kierunku w stronę Gdańska, po południu - w stronę Warszawy.

Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała zmienna organizacja ruchu między węzłami Siedlin i Załuski, co będzie skutkowało wprowadzeniem odcinkowego ograniczenia prędkości:

Przy wykonywaniu prac na poboczu:
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu:
- zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przy wykonywaniu prac w pasie dzielącym:
- zajęcie 1 pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Archiwum aktualności z roku 2020