Aktualności

24.09.2021 - Specjalista ds. kontaktów ze społecznością lokalną

Dla potrzeb kontaktowania się osób z zewnątrz – np. mieszkańców gmin, przez teren których przebiegać będzie planowana trasa S7 Płońsk zachęcamy do kontaktowania się ze Specjalistą ds. kontaktów ze społecznością lokalną i promocji.

Funkcję tą pełni Pani Patrycja Celińska.
Dane teleadresowe dostępne są w zakładce Kontakt.
13.09.2021 – Rada Budowy na odcinku I

W dniu 13.09.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 12 na odcinku I.
13.09.2021 – Rada Budowy na odcinku II

W dniu 13.09.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 14 na odcinku II.
13.09.2021 – Rada Budowy na odcinku III

W dniu 13.09.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 16 na odcinku III.
06.09.2021 – Złożenie Raportu Miesięcznego na odcinkach I, II i III

W dniu 6 września 2021 Inżynier Kontraktu złożył do Zamawiającego Raporty miesięczne dla Odcinków I II i III.
02.09.2021 – Raporty Miesięczne Wykonawcy na odcinkach I, II i III

W dniu 2 września 2021 Generalni Wykonawcy złożyli Raporty Miesięczne za miesiąc sierpień 2021.
23.08.2021 – Rada Techniczna nr 27 na odcinku III

W dniu 23 sierpnia 2021 na odcinku III odbyła się Rada Techniczna, w której wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawcy – firmy Budimex S.A. oraz zespół Inżyniera Kontraktu z ramienia Nadzoru.
17.08.2021 r. – Odcinek II – Rada Techniczna nr 19

W dniu 17 sierpnia 2021 roku na odcinku II odbyła się Rada Techniczna nr 19, w której wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego – GDDKiA, Wykonawcy – Mostostal Warszawa SA oraz zespół Inżyniera Kontraktu ze strony Nadzoru.
09.08.2021 r. – Odcinek I, II, III – Rady Budowy S7: Płońsk-Czosnów

W dniu 9 sierpnia 2021 za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbyły się comiesięczne Rady Budowy:

Odcinek I: Rada Budowy nr 11 - „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez węzła)”,

Odcinek II: Rada Budowy nr 13 - „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”,

Odcinek III: Rada Budowy nr 15 - „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)”.
03.08.2021 r. – Odcinki II, III

Wykonawcy w dniu 03.08.2021 r. złożyli raport miesięczny.
02.08.2021 r. – Odcinek I

Wykonawca w dniu 02.08.2021 r. złożył raport miesięczny.
28.07.2021 r. – Odcinki I, II, III

Inżynier Kontrakt w dniu 28.07.2021 r. opiniował występowanie zjawisk krasowych na odcinku Płońsk-Czosnów.
20.07.2021 r. – Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinku I

Dnia 20 lipca 2021 r. Wykonawca – firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. – złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
12.07.2021 r. – Rada Budowy na odcinku I

W dniu 12.07.2021 r. odbyła się Rada Budowa nr 10 na odcinku I.
12.07.2021 r. – Rada Budowy na odcinku II

W dniu 12.07.2021 r. odbyła się Rada Budowa nr 12 na odcinku II.
12.07.2021 r. – Rada Budowy na odcinku III

W dniu 12.07.2021 r. odbyła się Rada Budowa nr 14 na odcinku III.
05.07.2021 r. – Rada Techniczna na odcinku II

W dniu 05.07.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 18 na odcinku II.
19.05.2021 r. - Zmiana numerów telefonów dla poszczególnych odcinków w Biurze Inżyniera Kontraktu

Informujemy, iż w biurze Inżyniera Kontraktu zmodyfikowane zostały numery telefonów dla poszczególnych odcinków.
Szczegóły na naszej stronie w zakładce Kontakt
10.05.2021 r. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinku II

Dnia 10 maja 2021 r. Wykonawca – Mostostal Warszawa S.A. – złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
12.04.2021 r. - Aktualizacja dotycząca informacji z dnia 02.03.2021 r.

Od 12 do 18 kwietnia br. Wykonawca będzie kontynuował badania nawierzchni na węźle Załuski, Ostrzykowizna i drodze powiatowej (Zakroczym – ul. Odpadki). W trakcie prac zwężony będzie pas ruchu i obowiązywać będzie organicznie prędkości.
31.03.2021 r. - Planowane zmiany w organizacji ruchu na DK7 od 07.04.2021 r.

Wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski będzie przeprowadzał badania geotechniczne w pasie dzielącym DK7, zatokach autobusowych i drogach dojazdowych. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7, która umożliwi wykonanie odwiertów geotechnicznych.
Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie warunków geotechnicznych istniejącego terenu, co umożliwi Wykonawcy odpowiednie zaprojektowanie posadowienia dla obiektów drogowych, mostowych oraz zbiorników projektowanej drogi ekspresowej S7 oraz dróg dojazdowych.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 07.04.2021 r. (środa) do 09.04.2020 r. (piątek) od godziny 8:00 do godziny 17:00.

Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała zmienna organizacji ruchu między węzłami Siedlin i Załuski oraz będzie obowiązywało odcinkowo ograniczenie prędkości:

Przy wykonywaniu prac na poboczu:
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu:
- zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przy wykonywaniu prac na lewym pasie ruchu:
- zajęcie 1 pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przypomnijmy
30 września 2020 roku podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę prawie 13-kilometrowego odcinka S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. oraz Aldesa Construcciones S.A. Umowa o wartości 692,5 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.
12.03.2021 r. - Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinku III

Dnia 12 marca 2021 r. Wykonawca – Budimex S.A. – złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
02.03.2021 r. - Wykonawca S7 Załuski - Modlin przeprowadzi badania nawierzchni

Wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Załuski i Modlin będzie przeprowadzał badania nawierzchni. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 między węzłami Załuski i Modlin, która umożliwi wykonanie odwiertów w istniejącej nawierzchni.
Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie istniejącej konstrukcji, co umożliwi wykonawcy odpowiednie przygotowanie w zakresie technologii i organizacji budowy.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 2.03.2021 r. (wtorek) do 17.03.2021 r. (środa) w godzinach 7:00 - 18:00. Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała następująca czasowa organizacja ruchu:

Przy wykonywaniu prac na poboczu:
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na pasie ruchu drogi krajowej:
- zajęcie jednego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na pasie ruchu drogi ekspresowej:
- zajęcie jednego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Przy wykonywaniu prac na pasie awaryjnym drogi ekspresowej:
- zajęcie pasa awaryjnego (do dyspozycji 2 pasy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Przypomnijmy
9 lipca 2020 roku podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę 12-kilometrowego odcinka S7 pomiędzy węzłami Załuski i Modlin. Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.
24.02.2021 r. - Wznowienie badań nawierzchni pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski i utrudnienia w ruchu

W dniach od 1 do 19 marca 2021 roku wykonawca budowy S7 pomiędzy węzłami Siedlin i Załuski będzie przeprowadzał badania nawierzchni.

W celu umożliwienia wykonania odwiertów w istniejącej nawierzchni wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 między węzłami Siedlin i Załuski.

Wykonanie odwiertów jest konieczne do przeprowadzenia badań umożliwiających rozpoznanie istniejącej konstrukcji, co umożliwi Wykonawcy odpowiednie przygotowanie w zakresie technologii i organizacji budowy.

Utrudnienia w ruchu
Prace zaplanowane zostały od 01.03.2021 r. (poniedziałek) do 19.03.2021 r. (piątek) od godziny 7:00 do godziny 18:00.
W godzinach przedpołudniowych będą prowadzone prace na kierunku w stronę Gdańska, po południu - w stronę Warszawy.

Na czas wykonywania odwiertów będzie obowiązywała zmienna organizacja ruchu między węzłami Siedlin i Załuski, co będzie skutkowało wprowadzeniem odcinkowego ograniczenia prędkości:

Przy wykonywaniu prac na poboczu:
- zajęcie pobocza (do dyspozycji pozostaną 2 pasy ruchu, pas lewy bez zmian, pas prawy o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Przy wykonywaniu prac na prawym pasie ruchu:
- zajęcie prawego pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Przy wykonywaniu prac w pasie dzielącym:
- zajęcie 1 pasa ruchu (do dyspozycji 1 pas o szerokości 2,75 m)
- ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Archiwum aktualności z roku 2020