Galeria - Wybór kategorii

Zdjęcia z poziomu ziemi


Odcinek od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła)

Maj 2023 - ⇅

COR trasa główna S7 w km 307+400
Drewno z wycinki drzew trasa głowna S7 w km 306+0
Materiał rozbiórkowy trasa głowna S7 w km 300+300
Odhumusowane działki trasa głowna S7 w km 305+700
Prace drogowe trasa głowna S7 w km 305+800
Prace przygotowawcze do budowy gazociągu trasa głowna S7 w km 302+900
Prace przygotowawcze trasa głowna S7 w km 311+800
Prace rozbiórkowe trasa główna S7 w km 300+200
Przebudowa lini nn trasa głowna S7 w km 304+500
Przebudowa lini nn trasa głowna S7 w km 307+100
Przygotowanie działek trasa głowna S7 w km 302+600
Recykling podbudowy zasadniczej z istniejącej nawierzchni trasa głowna S7 w km 303+700
Roboty ziemne trasa głowna S7 w km 305+600
Roboty ziemne trasa głowna S7 w km 309+400
Roboty ziemne trasa głowna S7 w km 311+600
Roboty ziemne trasa głowna S7 w km 311+800
Roboty ziemne trasa główna S7 w km 301+700
Rozbiórka nawierzchni chodnikowej trasa głowna S7 w km 307+200
Rozładunek materiału trasa głowna S7 w km 305+100
Wycinka drzew trasa głowna S7 w km 309+100
COR trasa główna S7 w km 307+400
COR trasa główna S7 w km 312+000
Drewno z wycinki drzew trasa głowna S7 w km 303+900
Odhumusowanie działek trasa główna S7 w km 305+800
Odhumusowanie tereny pod budowe drogi lokalnej trasa główna S7 w km 311+800
Pobieranie materiału do badań trasa główna S7 w km 301+800
Prace przygotowawcze pod budowę gazociągu trasa główna S7 w km 302+900
Prace przygotowawcze trasa główna S7 w km 303+900
Prace przygotowawcze trasa główna S7 w km 304 +600
Prace rozbiórkowe trasa główna w km 300+400
Prace związane z wycinka drzew w km 303+700
Wycinka drzew trasa główna S7 w km 303+600
Wycinka drzew trasa główna S7 w km 303+800
Wycinka drzew trasa główna S7 w km 307+500
Zfrezowana nawierzchnia jezdni trasa główna S7 w km 301+200
Kotwienie ścianek szczelnych do gruntu trasa główna S7 w km 307+400
Pogrążanie ścianek szczelnych w pasie rozdziału trasa główna S7 w km 307+400
Pogrążona ścianka szczelna w pasie rozdziału trasa główna S7 w km 307+400
Wykop pod budowę przepustu P 7.1 w km 2+159, 36 DZ3
Wykop pod budowę przepustu PZM 5.1 w km 0+423, 51 DZ3
COR trasa główna S7 w km 302
Frezowanie warstwy bitumicznej trasa główna S7 w km 302+100
Materiał z rozbiórki płyt przejściowych obiekt MD-7.2
Plac składowy trasa główna S7 w km 304+100
Plac składowy trasa główna S7 w km 304+200
Plac składowy trasa główna w km 304+600
Pogrążanie ścianek szczelnych w pasie rozdziału trasa główna S7 w km 307+400
Pogrążona ścianka szczelna w pasie rozdziału trasa główna S7 w km 307+400
Prace geodezyjne trasa główna S7 w km 304+300
Prace saperskie trasa główna S7 w km 304+500
Rozbiórka barier trasa główna S7 w km 300+300
Rozbiórka barier trasa główna S7 w km 300+400
Rozładunek baier trasa główna S7 w km 304+700
Transport materiałów trasa główna S7 w km 302+200
Trasa główna S7 w km 301+100
Trasa główna S7 w km 306+100
Zfrezowana nawierzchnia trasa główna S7 w km 302+400
Zraszanie wodą, trasa główna w km 302+100
Zrefezowana powierzchnia trasa główna S7 w km 306+500
Ścianka szczelna w pasie rozdziału trasa główna S7 w km 307+400
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 300+700
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 300+900
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 301+200
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 301+400
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 302+000
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 302+100
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 302+800
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 306+400
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 307+200
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 307+300
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 307+300
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 307+400
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 307+900
Czasowa organizacja ruchu – Trasa główna w km 308+200
Roboty przygotowawcze - Trasa główna w km 304+000 - 307+600
Trasa główna w km 306+600
Widok na skrzyżowanie w Przyborowicach
Widok na skrzyżowanie w Przyborowicach
Widok na skrzyżowanie w Przyborowicach
Zjazd z trasy głównej na drogę DK10