Galeria - Wybór kategorii

Zdjęcia z poziomu ziemi


Odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła)

Listopad 2022 - ⇅
Roboty ziemne trasa główna w km 328+500
Roboty ziemne trasa główna w km 328+600
Roboty ziemne trasa główna w km 328+800
Roboty ziemne trasa główna w km 328+900
Roboty ziemne DG 26_2 w km 0+600
Roboty ziemne DG 26_2 w km 0+900
Roboty ziemne trasa główna w km 330+300
Roboty ziemne DG25 w km 2+100
Roboty ziemne DG25 w km 2+000
Roboty ziemne DG25 w km 1+900
Roboty ziemne DG25 w km 1+800
Roboty ziemne DG25 w km 1+600
Roboty ziemne DG25 w km 1+550
Roboty ziemne DG25 w km 1+500
Betonowanie fundamentów JZR-P w km 0+600
Roboty ziemne Łącznica LM L02P w km 0+140
Roboty ziemne DD23 w km 0+440
Roboty ziemne DD23 w km 0+360
Roboty ziemne DD23 w km 0+300
Roboty ziemne DD23 w km 0+220
Roboty ziemne trasa główna w km 332+220
Roboty ziemne trasa główna w km 332+200
Roboty ziemne tras główna w km 332+100
Roboty ziemne tras główna w km 332+70
Roboty ziemne DG25 w km 1+920
Roboty ziemne DG25 w km 1+880
Roboty ziemne DG25 w km 1+650
Roboty ziemne DG25 w km 1+620
Roboty ziemne DG25 w km 1+300
Roboty ziemne DG25 w km 1+340
Roboty ziemne trasa główna w km 326+940
COR trasa główna w km 326+880
COR trasa główna w km 326+840
Roboty ziemne trasa główna w km 326+720
Roboty ziemne DD23 w km 1+000
Roboty ziemne JZR-P w km 0+680
Roboty ziemne JZR-P w km 0+560
Roboty ziemne Łącznica LM L02P w km 0+140
Roboty ziemne Łącznica LM L02P w km 0+90
Układanie mieszanki asfaltowej DK_62 w km 0+440
Roboty ziemne DD 23A w km 0+320
Roboty ziemne DD 23A w km 0+400
Roboty ziemne DD 23A w km 0+440
Roboty ziemne DD 23A w km 0+460
Roboty ziemne DD 23A w km 0+600
Roboty ziemne DD 23A w km 0+620
Roboty ziemne DG26_2 w km 0+320
Roboty ziemne DG26_2 w km 0+340
Roboty ziemne DG26_2 w km 0+600 (2)
Roboty ziemne DG26_2 w km 0+600
Roboty ziemne DG26_2 w km 0+880 (2)
Roboty ziemne DG26_2 w km 0+880
Roboty ziemne Dk 62 w km 1+300
Roboty ziemne tras główna w km 328+500
Roboty ziemne tras główna w km 328+580
Roboty ziemne trasa główna w km 328+560
Układanie mieszanki asfaltowej DG26_2 w km 0+640
Układanie mieszanki asfaltowej DG26_2 w km 0+670
Układanie mieszanki asfaltowej DG26_2 w km 0+680
Układanie mieszanki asfaltowej DG26_2 w km 0+700 (2)
Układanie mieszanki asfaltowej DG26_2 w km 0+700
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅